👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorstyrd Produktion 1

Skapad 2020-06-16 11:00 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Datorstyrd Produktion 1s: Svarv, Fräs
Gymnasieskola Datorstyrd produktion
Under kursen ska vi lära oss grunderna för att förstå ett tillverkningsunderlag, ISO programmering och hur vi arbetar med en CNC-maskin.

Innehåll

Nästan allt som vi kommer i kontakt med idag är helt eller delvis tillverkat i CNC-maskiner i någon form. Det kan vara hålen i brickan för skruvarna som håller ett dörrhandtag, de delar som separerar raketstegen när något ska skjutas upp i rymden eller raden med hål i bokhyllan Billy. Förädlingen av alla dessa olika produkter som världen behöver sker i cnc-maskiner som ser väldigt olika ut. De är ibland special byggda för en viss uppgift men styrsystemens grund är densamma hos samtliga maskiner.

Det är denna grund vi ska titta närmare på de kommande veckorna.   

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Under kursen kommer vi:    
     
Lära oss grunderna i programspråket Iso som styr CNC-Maskinerna. Simulering i PC-miljö.    

Läsa ett tillverkningsunderlag. Det vill säga ritningar och ställ-blad.

   
Sätta nollpunkter och mäta in verktyg. Praktiskt arbete i maskinerna som inkluderar säkerhetstänk och arbetsmiljö vid arbete med CNC-Maskiner.    

Skapa programkod, svarva och eller fräsa provdetaljer enligt ritning i metall. Kan exempelvis vara schackpjäser eller text-fräsning i aluminiumplåt.

   
Provköra i maskinen på ett sätt som är säkert både för dig som operatör och maskinen (undvika krasch).    

Examinationsform:

Formativ återkoppling vid praktiskt arbete i verkstaden.

Summativ bedömning av kunnandet i slutet på kursen. Det innebär att eleven får en ritning och tillgång till en maskin där eleven får tillverka en detalj och bedömning sker under arbetets gång. Men det tillkommer troligen teoriprov i ritningsläsning och skärdata under kursens gång.

Hur mycket hjälp behöver eleven?

Hur är ordningen på arbetsbänken?

Hur mycket programmering klarar eleven på egen hand? 

Har eleven kunskap om handhavandet av en CNC-Maskin?

Kan eleven söka relevant information i böcker och via internet (tex. skärdata).

Kan elev allt detta på "översiktlig, utförlig eller på nyanserad nivå"?

   
     
     

Uppgifter

 • Schackpjäser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Programmering efter etablerade koder för valt programmeringssätt, manuellt och med programmeringsstöd samt med pc-baserade hjälpsystem.
  Dar  -
 • Simulering och testkörning av valda program.
  Dar  -
 • Iordningställande av vald datorstyrd utrustning för enklare bearbetning eller produktion.
  Dar  -
 • Tolkning av tillverkningsunderlag till styrsystem och överförande av dessa till aktuell utrustning.
  Dar  -
 • Tillverkning av produkter efter eget skapat program.
  Dar  -
 • Enklare felsökning och systematiskt underhåll.
  Dar  -
 • Föreskrifter för arbetsmiljö samt person- och maskinsäkerhet.
  Dar  -
 • Resultatkontroll samt justering av program och inställningar.
  Dar  -

Matriser

Dar
Datorstyrd produktion 1

Datorstyrd produktion 1

E
C
A
Planera och organisera
Du ska kunna knappa in program i CNC-maskinen, ta nollor, mäta in verktyg och simulera när din lärare står bakom och talar om hur du ska göra.
Samma krav som betyg A.
Du ska kunna fråga om hur du ska göra vissa moment. Men du ska utföra alltihop på egen hand. Du ska planerar en bearbetning, programmera, simulera och provköra på egen hand efter hjälp från läraren.
Du ska välja verktyg och uppspänningsmetod med hjälp av din lärare. Men du måste vara aktiv och visa ett intresse för varför man väljer ett visst verktyg, ett visst skruvstycke eller just dom backarna i svarven.
Samma krav som betyg A.
Du ska välja verktyg och uppspänningsmetod efter en diskussion med din lärare. Du har en bra grund i ditt kunnande och vill diskutera för att nå det bästa resultatet. Du är aktivt intresserad och vet oftast varför man väljer ett visst verktyg, ett visst skruvstycke eller back-typ i svarven.
Du kan med hjälp följa ett ställdatablad. Du kan grunderna för att läsa en ritning. Du kan hämta rätt material från förrådet enligt den specifikation som står på ritningen. Du kan med lite hjälp hitta skärdata för verktygen.
Du kan rigga maskinen efter ett ställdatablad. Du är ganska trygg när du utför det. Du är ganska bra på att läsa ritningar. Du vet vad en tolerans är och du vet var du hittar toleransvidd och toleransläge. Du hämtar rätt material utefter ritningens specifikation. I din planering när jobbet ska påbörjas kan du diskutera fram rätt ordning på operationerna för att slutresultatet ska bli bra. Tex svarvning, borrning eller fräsning. Du hittar skärdata för verktygen.
Du kan rigga maskinen efter ett ställdatablad. Du kan skriva ett ställdatablad för en enklare maskintyp. Du kan också se att viss bearbetning kan ställa till problem. Tex vibrationer vid viss typ av bearbetning. Du är bra på att läsa ritningar. Du vet vad en tolerans är och du vet var du hittar toleransvidd och toleransläge. Du känner till förekomsten av form och läge. Du hämtar rätt material utefter ritningens specifikation. I din planering när jobbet ska påbörjas vet du rätt ordning på operationerna för att slutresultatet ska bli bra. Tex svarvning, borrning eller fräsning. Du diskuterar med din lärare de verktygsval som behövs för uppgiften. Du hittar lätt skärdata för verktygen.
Utföra
Du bearbetar med hjälp fram en detalj. Du kan med hjälp kompensera maskinen för att detaljen ska få måtten ritningen säger. Du kan göra detta på ett säkert sätt både för dig själv och maskinen.
Med viss hjälp programmerar, ställer och bearbetar du fram en detalj. Du förstår hur du ska kompensera maskinen för att detaljen ska få måtten ritningen säger. Du kan göra detta på ett säkert sätt både för dig själv och maskinen.
Du programmerar, ställer och bearbetar noggrant fram en detalj. Du förstår hur du ska kompensera maskinen och köra om detaljen för att få måtten enligt ritningens specifikation. Detaljen är inom ritningens krav efter bearbetningen. Du kan göra detta på ett säkert sätt både för dig själv och maskinen.
Du har ett visst handlag men är inte helt säker när du arbetar med maskinerna. Du arbetar ergonomiskt. Inga tunga lyft, använder arbetsbänkar och maskinens axlar för att få tunga föremål nära kroppen. Om lyftanordningar finns använder du dessa när det behövs. Du arbetar med hänsyn till miljön. Kan innefatta att kylmedel och oljor går till återvinning. Hårdmetallsskär används fullt ut och återvinns.
Du har ett gott handlag och är ganska säker när du arbetar med maskinerna. Du arbetar ergonomiskt. Exempelvis inga tunga lyft, använder arbetsbänkar och maskinens axlar för att få tunga föremål nära kroppen. Om lyftanordningar finns använder du dessa när det behövs. Du arbetar med hänsyn till miljön. Kan innefatta, att kylmedel och oljor går till återvinning. Hårdmetallsskär används fullt ut och återvinns.
Du har ett mycket gott handlag och är säker när du arbetar med maskinerna. Du arbetar ergonomiskt. Exempelvis inga tunga lyft, använder arbetsbänkar och maskinens axlar för att få tunga föremål nära kroppen. Om lyftanordningar finns använder du dessa när det behövs. Du arbetar med hänsyn till miljön. Kan innefatta, att kylmedel och oljor går till återvinning. Hårdmetallsskär används fullt ut och återvinns. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön
Du upptäcker när det blir fel. Du behöver lärarens hjälp att rätta till dom. Du gör en enkel dokumentation av om detaljen stämmer eller ej.
Du upptäcker när det blir fel. Efter några tipps från läraren kan du rätta till felen. Du gör en noggrann dokumentation av om detaljen stämmer eller ej. Du kan även skapa ställdatablad från det arbete du utfört.
Du upptäcker när det blir fel. Efter några tipps från läraren kan du rätta till felen. Du gör en noggrann dokumentation om detaljen. Du fyller i fullständigt mätprotokoll . Du kan även skapa komplett ställdatablad från det arbete du utfört.
Redogöra
Du har en grundläggande kunskap om varför din detalj blev rätt eller fel. Ex, "oj, jag borrade med ett först stort borr. nu kan jag inte gänga i hålet". Du ser att hålet skulle varit med gänga och att du inte har nått ritningskraven.
Du har god kunskap om varför din detalj blev rätt eller fel. Ex "om jag väljer ett mer lättskärande skär försvinner nog vibrationerna". Du ser att din detalj avviker från ritningens krav. Ex, "Ytjämnheten skulle varit 1,6 Ra men vibrationerna gör att den är 6,3"
Du har väldigt god kunskap om varför din detalj blev rätt eller fel. Ex, "om jag väljer ett positivt skär med hårdare substrat försvinner nog vibrationerna och skäret slits inte ner lika fort". Du ser att din detalj avviker från ritningens krav. Ex, "Ytjämnheten skulle varit 1,6 Ra men vibrationerna gör att den är 6,3"
Samarbete
Du samarbetar med andra samt redogör översiktligt för betydelsen av samarbete. Du använder till stor del men inte alltid rätt ord (fackspråk).
Du samarbetar med andra samt redogör utförligt för betydelsen av samarbete. Du använder till stor del men inte alltid rätt ord (fackspråk).
Du samarbetar med andra samt redogör väldigt noggrant (utförligt och nyanserat) för betydelsen av samarbete. Du använder alltid rätt ord och du vet vad allt i verkstaden heter (fackspråk).