Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Språklig variation

Skapad 2020-06-16 11:06 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
Språklig variation i svenskan

Innehåll

 

Språklig variation

Läsa i läroboken

Presentera ett muntligt anförande

Skriva en utredande text

Preliminär tidsram och examinationsform

Mån + ons 
v 40-43
 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
    Sve  -
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -
  • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
    Sve  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: