Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1a1: Makt och inflytande

Skapad 2020-06-16 11:16 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Makt och inflytande. Vem har det och varför? Under de kommande veckorna kommer vi undersöka detta.

Innehåll

Alla människor är födda fria och har lika värde. Trots det kan olika människor ha olika mycket makt och inflytande. Varför är det så? Varför kan vissa påverka mer än andra och varför lyssnar vi mer på vissa än andra? Detta ska vi undersöka och arbetat med.

Mål att uppnå/förväntat resultat:

-         Att kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna.

-         Att kunna redogöra för folkrätten.

-         Att kunna redogöra för demokratins kännetecken och diskutera dess problem.

-         Att kunna redogöra för grupper och individers identitet, relationer och livsvillkor i samhället.

-         Att kunna redogöra för individers och gruppers möjlighet att påverka. 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Moment:

-         Genomgång, övningar och diskussion om mänskliga rättigheter.

-         Demokrati – begrepp, situationen i världen, problem. Genomgång, film och diskussion.

-         Individer och grupper i samhället. Deras möjlighet att påverka. Genomgång, övningar och diskussion.

-         Genomgång av folkrätten. Se filmen Hotell Rwanda med efterföljande diskussion.   

 

Bedömning/examination:

-         Aktivt deltagande i lektionerna.

-         Skrivuppgiften ”Makt och inflytande” 

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

35

Introduktion - MR

MR

36

Demokrati och diktatur 

Demokrati och diktatur

37

Individer och grupper

Individer och grupper

38

Folkrätten 

Film 

39

Film

Skriftlig examination på plats i salen.

Uppgifter

 • Bedömningsunderlag Makt och inflytande

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1a1: Makt och inflytande

Makt och inflytande

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter
Du kan översiktligt redogöra för olika samhällens organisation och kan översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt redogöra för olika samhällens organisation och kan utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för olika samhällens organisation och kan utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Kunskaper om historiska förutsättningar betydelse samt hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Du kan dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Du kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Du kan dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och kunskaper.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar du översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar du utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågor.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar du utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: