Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4/5 - Lek och Samarbete

Skapad 2020-06-16 11:12 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Leken plockar fram glädjen i både kropp och knopp, och att leka tillsammans med andra är den perfekta vägen till en aktiv livsstil.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

 • Du lär dig teknik och kroppskontroll genom att springa, hoppa, kasta, pricka, fånga o.s.v.
 • Du lär dig samarbeta med andra.
 • Du lär dig att ta hand om andra samt att visa hänsyn mot andra i lekar.
 • Du lär dig att bli delaktig, men också att göra andra delaktiga.
 • Du lär dig dina styrkor, men också vad du behöver bli bättre på. 
 • Du lär dig att organisera / ta till dig instruktioner.
 • Du lär dig att följa regler, men också hjälpa andra att följa dem.
 • Du lär dig att leka på ett säkert sätt.
 • Leken är dessutom en perfekt inkörsport till olika sporter, danser och friluftsaktiviteter som också är viktiga delar i idrotten.

Varför ska du lära dig det?

Genom leken på lektionerna kommer du lära dig det viktigaste för ett aktivt liv resten av ditt liv, men också för att fungera ännu bättre som en medmänniska. Du får med dig viktig livskunskap som kommer gynna dig för all framtid. Dessutom får du en utmärkt motorisk träning som kan gynna dig i allt från skolarbete till fritidsaktiviteter.

Hur ska du lära dig det?

På idrottslektionerna kommer du möta på mer eller mindre kända lekar där vi kommer jobba både med och utan boll, men så klart också med andra material. Fokuset kommer överlag ligga på samarbete och grundmotorisk träning genom rörelse!

Vilket material kommer du använda?

Vi kommer använda oss av olika typer av material som finns i idrottshallen, eller som vi tar med oss ut från idrottshallen. 

Hur ska området bedömas?

Området bedöms kontinuerligt under hela läsåret.

Hur ska återkoppling ges?

Muntlig feedback av läraren under lektionstid.

Utvecklingssamtal.

Bedömningsmatrisen på Unikum kommer uppdateras med jämna mellanrum under åk 4.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Samarbete och aktivitet

Samarbete och aktivitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samarbete
 • Gr lgr11
Jag har svårigheter att samarbeta och visa hänsyn mot andra elever.
Jag kan samspela där detta krävs.
Jag förstår och tillämpar regler samt deltar och visar fair play.
Jag visar hänsyn och förståelse till andras brister. Jag hittar lösningar som möjliggör ett bättre samarbete i laget eller gruppen som jag tillhör. Jag försöker möjliggöra för alla i klassen att kunna delta aktivt.
Aktivitet
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag deltar inte så ofta.
Jag kan till viss del utföra vissa rörelsemoment (passa, fånga, dribbla, hoppa, springa, kasta m.m.) på ett tekniskt korrekt sätt.
Jag kan utföra flera rörelsemoment (passa, fånga, dribbla, hoppa, springa, kasta m.m.) på ett tekniskt korrekt sätt och kan tillämpa detta i olika situationer/spel.
Jag kan utföra flera rörelsemoment på ett tekniskt korrekt sätt och kan tillämpa detta vid övningar och spel i ett högt tempo och med god precision.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: