Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGENG05: Stone Cold Reading Project

Skapad 2020-06-16 11:16 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
In this project you will get to read the novel Stone Cold, by Robert Swindells. You will also get to watch some documentaries and read articles on the topic of homelessness, which is also a central theme in the novel.

Innehåll

Stone Cold Reading Project

Through reading novels, you expand your vocabulary and improve your reading skills.

The fact that the whole class reads the same novel at once also enables us to dive further in to central themes in the novel and makes it possible for you to discuss the book with your classmates as well as to get help with understanding and processing what you read.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

 

Week

Monday

Tuesday

Wednesday

 

1

Do before reading exercises for Part 1 + start reading.

Read pages 2-21 and answer the while reading questions.

Watch documentary about homelessness in the US.

2

Book discussion Part 1.

 

Do before reading exercises for pages Part 2 + start reading.

Read pages 22-61 and answer the while reading questions.

Watch documentary about homelessness in the UK (part 1).

3

Book discussion Part 2.

 

Do before reading exercises for pages Part 3 + start reading.

Read pages 62-92 and answer the while reading questions.

Watch documentary about homelessness in the UK (part 2).

4

Book discussion Part 3.

 

Do before reading exercises for pages Part 4 + start reading.

Read pages 93-132 and answer the while reading questions.

Watch documentary about homelessness in the UK (part 3).

5

Book discussion Part 4.

 

 

Read and discuss articles about homelessness in Sweden.

Written examination

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E

Matriser

Eng
ENGENG05: Stone Cold Reading Project

E
C
A
Läsa en roman
 • Eng  -
Du kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska.
Du kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i tydligt formulerad skriven engelska.
Visa förståelse av vad du läst
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Analysera romanen och temaområdet i skrift
I skriftliga framställningar kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan formulera dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: