Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entro - Driva företag

Skapad 2020-06-16 11:17 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Entreprenörskap Hantverk
Den här uppgiften handlar om att starta upp ett företag och skall göras på den tiden när du inte jobbar med ditt UF-företag.

Innehåll

Att starta ett företag

Att arbeta med fram till och med V 38

Den här uppgiften skall göras på den tiden när du inte jobbar med ditt UF-företag. Vissa av frågorna behöver ni diskuterar i ert företag och andra kan du svara på själv. Var och en ska lämna in en egen uppgift i classroom senast den 7/11-2019

Nu vill vi att du fördjupar dig mer hur du kan utveckla en Idé och skydda den samt Hur du kan organisera ert företag eller projektgrupp. Läs i boken Entreprenörskap 2000 Kapitel 3 och 4.

 

 • Berätta vad som menas med en idé och hur kan man utveckla den till en färdig produkt? 

 • Hur skyddar du din idé och vad menas med upphovsrätt? 

 • Gör praktikfallet på sidan 44 i boken och skriv ned frågor och svar. 

 • Fundera och skriv ned hur ni kan ha användning av kapitel 3 i ert UF-företag 

 • När man arbetar i en projektgrupp som ert UF-företag kommer man ha olika roller för att få allt att fungera. Läs kapitel 4 och svara på nedanstående frågeställning. 

 • Berätta vad som menas med en projektgrupp, vilka olika roller det finns i gruppen och de olika arbetsuppgifterna. Vilka olika roller kommer ni ha i ert företag? 

 • Vilka olika kommunikationsvägar rekommenderas att använda? 

 • Det är viktigt med god planering. Gör en preliminär planering för ert UF-företag. Hur ni tänker lägga upp ert arbete. Ta hjälp av boken, kapitel 4. 

 • Gör praktikfallet på sidan 54 i boken och skriv ned hur ni tänker organisera 

 

Lycka till! 

 

Starta ett UF-företag

V 35

Starta ett UF-företag 

V 36

Starta ett UF-företag

V 37

Starta ett UF-företag

V 38

Inlämning starta ett företag

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekts ekonomi eller i att starta och driva företag och genom det även utveckla kunskaper i företagsekonomi. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang.

Undervisningen i entreprenörskap ska bedrivas i projektform med innehåll från andra ämnesområden. Med utgångspunkt i elevernas idéer och arbetsprocess ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar både teoretiska och praktiska kunskaper. I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter för att dra lärdom av dem.

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
 2. Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.
 3. Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag.
 4. Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag.
 5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
 6. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.

Uppgifter

 • Att starta företag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
  Ent  -
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
  Ent  -

Matriser

Ent Hav
Entro - Driva företag

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
Nivå 2
Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
Nivå 3
Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: