Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda Gruppens Utvärdering

Skapad 2020-06-16 11:18 i 185381 Förskolan Kavat Stockholm Farsta
Förskola
Färg Musik Rörelse Utvärdering

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

Vi har observerat barnen och har märkt barnens intresse/behov till rörelser och därför vi har introducerat dans, musik och rörelser i våran projekt. Vi har anpassat olika stationer/miljöer utifrån barnens intresse. Vi har arbetat med projektet inne på avdelningen och ute på förskolans gård. Vi har använt oss också av våran närmiljö: skogen och parker. Vi har förberedd material och har presenterat först innan aktiviteter. Vi har jobbat både små och stora gruppen. Vi reflekterade med barnen efter varje aktivitet. Det som barnen skapade samt bilder och texter som pedagogerna skrev/dokumenterade vi på våran dokumentations vägg i hallen på förskolan. 

Barnen har skapat själva sitt eget projekt. Vi pedagoger har följt vad barnen behöver eller vad de vill göra. Barnen har blivit inspiration för ytterligare aktiviteter för att skapa ett ytterligare projekt. T.ex.: medan barnen gick in i skogen hittade de ett fallit träd. Barnen hittade mindre pinnar och började slå det fall trädet och skapade egen musik. På det här sättet inspirerade de oss direkt att samla pinnar och att skapa av dem sina egna musikinstrumenten. 

Barnen blir bättre och bättre på att samarbeta med varandra och hjälpa till varandra. De har påmint andra kompisar om städning efter aktivitet. Barnen har enkelt samarbete när de spelar på samma musikinstrument (trumma, maracas, tamburin ). De har lätt att dela med sig av musikinstrumenten när det är varandra sången och de byter av med stora och små musikinstrumenten. Barnen har tagit ännu mer plats och har vågat att jobba med projektet mer själva och de har följt väl instruktion vilken de förstår också ordentligt. De har bestämt sig själva vilka musikinstrument skulle de testa. Även har barnen valt sånger som de vill och kan sjunga. Vi har jobbat i små och stora gruppen. Barnen känner sig ännu mer seeda och hörda. Vi har testat greenscreen. Barnen har valt själva olika bakgrunder och de sågs smartbordet och har dansat och sjungit och spelat sina egna musikinstrumenten. 

Under aktiviteterna har vi arbetat både små och stora grupper där barnen har lärt sig av varandra utifrån deras ålder och färdigheter. Vi har alltid reflekterat tillsammans med barnen med hjälp av bilder, frågor och video. Alla barn har tagit del av allas och sin eget jobb.

Vi har bra samarbete och vi delar upp olika uppgifter. Alla har haft sin tydliga roll inom barngrupp/projekt. Vi har utformat den pedagogiska miljön efter barnens behov och intresse.

Vi har daglig kontakt med samtliga vårdnadshavare. Där vi berättar (vid lämning)vad tänker vi göra senare, vid hämtning berättar vi vad har vi gjort, hur har det gott . Vi twittrar under dagen om aktiviteter. Vårdnadshavarna har även förskolans schema (hur veckan ser ut). Vi lägger upp dokumentation på dokumentationsväggen som vårdnadshavare kan komma på avdelningen och se hallen. Varje vecka får vårdnadshavarna genom Skolplattform veckobrev och lärlogg med beskrivning och bilder.  

Det som har blivit bra är att barnen har skapat sin egen design från början till slut. Vi har kunnat arbeta med projektet både utanför och inom förskolan och vi har kunnat dra fördel av olika våran närmiljö som parker, skogen och gården. Vi har använt olika typer av introduktioner för att göra projekt fungerande och förståeligt och attraktivt för sådana små barn. Barnen har tagit den tiden de behöver för att kunna utforska/testa material och miljöer på egen hand. Första gången har vi testat med barnen digitala verktyg /greenscreen och förstorningsägg /och vi har kopplat det till vårt projekt och det gick bra. 

Vi har byggt projektet med små steg från sångövningar till insamling av material för att skapa våra egna musikinstrumenten . Vi kunde kombinera allt detta med det stora behovet av rörelse hos barn. Vi upplever att vi gav möjlighet till barnen att barnen kan använda sitt lärande oavsett situation och plats för att musik och rörelse är kopplat till hälsa och välbefinnande. 

Vi är stolta över det att vårt projekt har blivit kreativt och vi har skapat en nya musikstation på förskolans gård som torr alla vädret som kan barnen spela musik året runt. 

Vi pedagoger måste vara nyfikna på det barnen gör och undersöker. Projekt har en egen tid. att kunna fånga de små processerna måste vi vuxna vara lyhörda. Det är bra att sakta ner projekts tempot, gå tillbaka till med barnen diskutera i arbetslaget för att kunna öka tempot igen med nya utmaningar.

 

 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: