Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2020-06-16 11:45 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Under detta arbetsområde kommer eleverna få lära sig mer om livet förr och nu. Vi ska öva på att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Innehåll

Livet förr och nu

 

 

Period - HT2020 - Vecka 34- vecka 37. 

 

Arbetssätt - 

* Titta på filmer/ klipp av livet förr. 

* Venndiagram 

* Läsa texter

* Skriva texter 

* Rita bilder 

* Diskussioner i mindre grupp och i helklass. 

* Intervjua en äldre.  

 

 

Utvärderingsformer 

 

* Formativ bedömning under arbetets gång. 

* Exit ticket

* Venndiagram 

* Samtal och diskussioner i helklass och mindre grupp.  

* Bilder 

* Texter 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: