Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya religiösa rörelser

Skapad 2020-06-16 12:17 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Väldigt många människor över vår värld tillhör en religion. Men det finns också de som inte tror på något gudomligt alls. I Sverige har sekulariseringen haft stor inverkan. Sekularisering innebär att det religiösa får ett allt mindre utrymme i samhället. Idag hör inte längre Svenska kyrkan och staten ihop, vi har ingen morgonbön i skolan och du behöver inte tillhöra någon religion – det står dig helt fritt att tro eller inte tro alls.

Innehåll

Du ska fram till vecka 43 arbeta med religion och nya religiösa rörelser och sekulära livsåskådningar. Vi kommer att gå igenom vad det innebär att en rörelse är en sekt och vad olika sekter/rörelser har för inriktningar och rörelsernas uppkomst.

 

Förmågorna som vi jobbar med:

 • Kommunikativa förmågan - vi kommer att öva denna genom att diskutera, samtala och presentera olika religiösa/nyandliga rörelser.
 • Analysförmågan - vi kommer att öva genom att analysera och jämföra de olika rörelserna.
 • Begreppsförmågan - genom att hämta begrepp från religionskunskap och från de specifika rörelserna övar vi på att använda begreppen när vi beskriver och jämför.
 • Informationshanteringsförmågan - vi kommer att söka information med hjälp av läroboken och internet för att fördjupa oss i  olika rörelser.
 • Metakognitiva förmågan - denna förmåga använder vi och övar på i många av våra övningsuppgifter för att utveckla övriga förmågor.

 

 

Centralt innehåll:

 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet, och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta område genom att vi att börja med går igenom baskunskaper om nya religiösa rörelser. Vi läser om sekter för att veta vad det innebär. Vi kommer att ha ett läxförhör under arbetets gång som grundar sig på baskunskaperna och centrala begrepp.

Vi kommer sedan att gå vidare till att undersöka olika rörelser för att lära oss mer om dem. Våra kunskaper kommer ni att i grupp på presentera med hjälp av en muntlig presentation i slutet av arbetsområdet.

För att klara momentet krävs att du...

 • … är delaktig på lektionerna.
 • … klarar läxförhöret.
 • ... förbereder och genomför (med din basgrupp) en muntlig presentation av rörelse.
 • …gör en jämförelse mellan två rörelser som du fått presenterade för dig.

Detta kommer att bedömas:

 • Din insats under lektionstid.
 • Läxförhöret
 • Din prestation i förberedandet och genomförandet av den muntliga presentationen.
 • Din skriftliga jämförelse av olika rörelser

Uppgifter

 • BEDÖMNINGSUPPGIFT 1 SO/SV - PRESENTATION AV EN LIVSÅSKÅDNING/RÖRELSE/SEKT

 • BEDÖMNINGSUPPGIFT 2 SO - JÄMFÖRELSE MELLAN NÅGRA OLIKA LIVSÅSKÅDNINGAR

Matriser

Re
Matris kopplad till bedömningsuppgift 1 - Presentation av en livsåskådning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om den livsåskådning du redovisar genom att kunna ge något exempel på centrala tankegångar.
Du visar att du har goda kunskaper om den livsåskådning du redovisar genom att kunna ge några exempel på centrala tankegångar.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om den livsåskådning du redovisar genom att kunna ge flera exempel på centrala tankegångar.
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om den livsåskådning du redovisar genom att kunna ge något exempel på hur livsåskådningen påverkar ditt liv och din identitet.
Du visar att du har goda kunskaper genom att kunna ge några exempel på hur livsåskådningen påverkar ditt liv och din identitet.
Du visar att du har mycket goda genom att kunna ge flera exempel på hur livsåskådningen påverkar ditt liv och din identitet.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om centrala tankegångar inom den livsåskådning du redovisar.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om centrala tankegångar inom den livsåskådning du redovisar.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang centrala tankegångar inom den livsåskådning du redovisar.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur den livsåskådning du redovisar påverkar ditt liv och din identitet.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om hur den livsåskådning du redovisar påverkar ditt liv och din identitet.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur den livsåskådning du redovisar påverkar ditt liv och din identitet.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda något centralt begrepp inom den livsåskådning du redovisar.
Du visar att du förstår och kan använda några centrala begrepp inom den livsåskådning du redovisar.
Du visar att du förstår och kan använda flera centrala begrepp inom den livsåskådning du redovisar.

Re
Matris kopplad till bedömningsuppgift 2 - Jämförelse mellan några olika livsåskådningar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om olika livsåskådningar genom att kunna ge något exempel på likheter och skillnader mellan några olika livsåskådningar.
Du visar att du har goda kunskaper om olika livsåskådningar genom att kunna ge några exempel på likheter och skillnader mellan några olika livsåskådningar.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om olika livsåskådningar genom att kunna ge flera exempel på likheter och skillnader mellan några olika livsåskådningar.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några olika livsåskådningar.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några olika livsåskådningar.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några olika livsåskådningar.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: