Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk2-3

Skapad 2020-06-16 12:33 i Bodaskolan Älvkarleby
Grundskola 1 – 3 Historia
Vi använder oss av boken Historia Forntiden och lär oss om Sveriges historia under stenålder, bronsåldern och järnåldern.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3

Matriser

Hi
SO år 1-3, Lgr11

HISTORIA - Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Historia
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Historia
Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Historia
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Historia
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Historia
Eleven beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: