👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia Skolas läsårsplanering för svenska i åk 4 läsåret 2020-2021

Skapad 2020-06-16 12:40 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Här finns grovplaneringen för ämne: svenska årskurs: 4 läsår: 20/21

Innehåll

Läromedel:

ü  Klara svenskan – tala, läsa, skriva

ü  Klara svenskan – Språklära

ü  Tummen upp

Höstterminen 2020

Vecka

Kunskapsområde utifrån fördelat centralt innehåll

34-43

34-43

 

34-37

 

37-40

 

 

41-43

Återberättande text

Läsa tillsammans – Solhjärtat

 

Tala – berätta om en händelse man minns.

·       Planera och genomföra en muntlig redovisning

Skriva – skriva om en händelse man minns.

·       Planera och skriva en återberättande text, inledning, kronologisk ordning, tidsord, styckindelning, verb i preteritum, avslutning

Läsa – Dagbokstexter och boken Solhjärtat

·       Läsa och förstå struktur och särdrag

·       Känna till olika lässtrategier, förutspå, reda ut oklarheter, sammanfatta

Språklära

·       Alfabetet

·       Meningsbyggnad, skiljetecken

·       Stavning (ng-, m-, j-)

45-51

45-51

 

45-47

 

 

 

 

48-50

 

 

50-2

Faktatext

Läsa tillsammans– Noel och den magiska önskelistan

 

Läsa – faktatexter

 

·       Läsa och förstå struktur och särdrag, sökläsa

·       Känna till olika lässtrategier, förutspå, reda ut oklarheter, sammanfatta

·       Skilja på åsikt och fakta

·       Tolka information, källkritik

Skriva – faktatext

·       Planera och skriva en faktatext, underrubriker, ämnesspecifika ord, bildtext, skiljetecken och stava

Tala – berätta om din faktatext

·       Planera och genomföra en muntlig redovisning, talkort, inledning, innehåll och avslutning

Språklära

·       Stavning (ng-, m-, j-, tj-, sj-, å-ljudet)

·       Ordkunskap (synonymer, antonymer, klassificering)

 

 

Vårterminen 2021

Vecka

Kunskapsområde utifrån fördelat centralt innehåll

2-13

2-17

 

2-5

 

 

 

 

 

6-8

 

 

 

10-13

Berättande text

Läsa tillsammans – Kaspar en kunglig katt

 

Läsa – myter, fabler

·       Läsa och förstår den berättande textens struktur

·       Känna igen en myt

·       Resonera om textens budskap, kunna göra inferenser och sammanfatta huvuddrag

·       Känna igen en fabel

Tala - pjäs

·       Känna igen en fabel

·       Planera och genomföra en muntlig redovisning

Skriva - fantasyberättelse

·       Planera och skriva en fantasyberättelse, stavning, magiska inslag, miljö-personbeskrivningar, problem och lösningar i kronologisk ordning, dialoger

Språklära

·       Dialog

·       Ordklasser (substantiv, verb, adjektiv)

·       Språkbruk (vardagsspråk - slang)

15-23

 

15-16

 

17-19

 

 

20-23

Instruerande text

Läsa tillsammans -

Tala

·       Ta och ge muntliga instruktioner steg för steg, tala tydligt, kroppsspråk

Läsa

·       Läsa och urskilja instruerande textens struktur, ämnesspecifika ord, källkritik, urskilja prepositioner

Skriva

·       Planera och skriva en instruerande text

Språklära

·       Ordklasser (prepositioner)

·       Ordkunskap (sammansatta ord, särskrivningar, förkortningar)

·       Språkbruk (dialekter, minoritetsspråk)