Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-06-16 12:54 i Åledsskolan Halmstad
Planering för åk 5 i Teknik, "Vad är teknik?" Puls Teknik.
Grundskola 4 – 5 Teknik
I detta område ska du bl. a lära dig om teknik i din vardag och du ska få utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Du lär dig olika begrepp som passar i tekniken.

Innehåll

Konkretiserade kunskapskrav:

 • Du kan göra enkla tekniska modeller och/ritningar.
 • Du kan använda ord och begrepp på ett i huvudsak korrekt sätt.
 • Du kan diskutera om det är bra eller dåligt med en viss teknik.
 • Du kan beskriva vanliga tekniska saker, hur de är gjorda och hur de fungerar i stora drag.
 • Du kommer med egna förslag på lösningar till olika utmaningar.
 • Du kan se hur teknik har förändrats och förstår varför.

 

Dina kunskaper blir bedömda genom:

 • Konstruktion, praktisk och digital.
 • Deltagande i diskussioner och hur du kan komma med egna förslag till lösningar.
 • Skriftliga och muntliga aktiviteter och uppgifter på lektionerna.

 

Arbetssätt och arbetsformer:

Vi har gemensamma genomgångar, vi arbetar i par, grupp och enskilt.

Vi gör konstruktioner, både i teorin och "på riktigt".

Vi ser filmer kopplade till området.

Vi använder oss av digital teknik 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: