Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma kapitel 5 - Geometri

Skapad 2020-06-16 12:57 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Vi ska lära oss om olika geometriska objekt, att räkna omkrets och area. Även vinklar, skala och längdenheter tar vi upp.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

I ämnet matematik ska du utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. På dina matematiklektioner ska du få möjlighet att utveckla följande fem förmågor.

 1. lösa problem och fundera över hur du löste problemet
 2. använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen (hur begreppen hänger ihop)
 3. välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 4. föra och följa matematiska resonemang
 5. samtala om, argumentera och redovisa hur du räknar och tänker 

På skolverkets hemsida och i kursplanen för matematik står det mer om dessa förmågor.

 

Det här ska du arbeta med

I femte kapitlet i gamma boken är det dags för geometri

 • Egenskaper hos geometriska objekt t.ex. polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt hur de hänger ihop.
 • Konstruktion av geometriska objekt, både för hand och digitalt.
 • Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

 

Vi kommer även arbeta med problemlösning genom att arbeta med olika metoder för att lösa matematiska problem.

 

Du ska visa kunskaper om 

 • Känna igen, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt (månghörningar, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, triangel)
 • Känna igen, mäta och rita vinklar
 • Namnge vinklar: rät, spetsig och trubbig
 • Symmetri
 • Tolka och använda skala
 • Längdenheter; omvandling och användning av prefix
 • Räkna ut omkrets på månghörningar
 • Räkna ut area på trianglar och rektanglar
 • Räkna ut volymen av rätblock

 

Så här kommer vi att arbeta

 • ha genomgångar
 • arbeta i boken Gamma kapitel 1
 • resonera och diskutera i par och helklass
 • arbeta med problemlösning
 • arbeta i matteappen

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och när du räknar uppgifter på lektionerna. 

Du kommer också att göra ett skriftligt prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: