👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Hållfasta konstruktioner och enkla mekanismer i pedagogisk planering åk 6 Sofia Skola

Skapad 2020-06-16 13:04 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Planeringen omfattar områdena ljud, ljus och astronomi.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Områdena vi kommer att arbeta med är hållfasta konstruktioner och enkla mekanismer.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
Eleverna ska känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart. Följa en ritning och bygga en modell. Kunna berätta något om byggteknikens utveckling. Känna till vilka de fem enkla mekanismerna är och hur de fungerar. Berätta något om cykelns historia. 


   

 

Hur ska du arbeta?

1. Vi kommer arbeta med de här områdena i ca 7 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Läsa faktatexter
- Diskutera och analysera, dra slutsatser, göra hypoteser om frågor som berör arbetsområden
- Titta på film
- Laborationer 
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig:

- Något om hur man bygger stabilt och hållbart
- Hur man följer en ritning och gör en konstruktion
- Byggteknikens utveckling
- De fem enkla mekanismerna
- Berätta något om cykelns historia 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar, analyserar, drar slutsatser och gör hypoteser om frågor som berör arbetsområdet. 
- Din förmåga att kunna följa instruktioner vid enkla undersökningar.
- Ditt resultat/arbete på eventuella inlämningsuppgifter, läxförhör eller prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6