Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse: siffror

Skapad 2020-06-16 13:31 i 185381 Förskolan Kavat Stockholm Farsta
Förskola
Blå gruppens projektberättelse om siffror!

Innehåll

I början av höstterminen 2019 såg vi ett stort intresse hos barnen kring siffror, att räkna och sortera. Utifrån detta växte ett matematikprojekt om siffror fram!

Vi har under läsårets gång gått igenom siffrorna 1-9 och lagt ungefär tre till fyra veckor på varje siffra. Vi har introducerat varje siffra på en samling, pratat om hur den ser ut, hur man skriver den och dess värde. Vi har övat på siffrans antal genom att till exempel hämta så många saker (böcker, klossar, pennor, osv) av ett visst antal eller hålla upp så många fingrar som antalet är.

Vi har arbetat med arbetsblad, för att träna på hur man skriver siffrorna och har sedan pysslat siffran med olika skapande tekniker och material. Vi har använt oss av bland annat lera, naturmaterial (som vi själva hittat i skogen), papper, diverse pyssel, olika färger (flaskfärger, vattenfärger, kritor, pennor, oljepasteller), pärlor, saxar och limpistoler. Vi har arbetat med förskolans Smartboard, där vi fått uppgifter och tränat på siffror i olika pedagogiska program. Inom digitalisering har vi även arbetat med BeeBot och fått träna på siffror, räkna steg framåt, bakåt och åt sidan. 

Utomhus har vi arbetat och lekt med siffrorna på olika sätt. Vi har gått promenader och letat efter siffror, vi har lekt gemensamma lekar i parker där siffror är involverade, vi har använt oss av en stor tärning som barnen kastat och sedan fått uppdrag utefter vilket antal tärningen visar. Barnen var delaktiga i detta genom att själva komma med olika förslag på uppdrag och aktiviteter. 

Vi har regelbundet varit i skogen och där fått olika uppdrag kopplat till de aktuella siffrorna. 

Under årets och projektets gång har vi sett ett ökat intresse och en större nyfikenhet hos barnen när det gäller siffror. Numera använder de siffrorna naturligt i vardagen, de räknar, ser siffror både utomhus och inomhus och använder sig av matematiska begrepp (siffror, liten, mellan, stor, de sorterar, osv).

Inspiration och idéer till projektet har vi delvis fått genom reflektioner i arbetslaget och reflektioner med barnen: när de uttryckt saker de tycker är roligt/intressant att göra, till exempel: "Kan vi inte klippa ut nästa siffra?" "Kan vi inte göra nästa siffra i lera?" Vi har även utgått från lekar och aktiviteter som vi upplever att barnen uppskattar och vi har på så sätt lärt oss genom leken. 

Vi avslutade projektet med en stor reflektion tillsammans, där vi tittade på bilder från aktiviteter, skapande och uppdrag som vi haft kring varje siffra. I början av reflektionen uppmärksammade barnen främst vilka kompisar de såg på bilderna, men detta övergick sedan till reflektion om vad de såg att vi gjorde och de återberättade om uppdrag, aktiviteter och lekar som vi gjort i projektet. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: