Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO vårterminen åk 1

Skapad 2020-06-16 13:31 i Önnestads skola Kristianstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer arbeta med olika temaområden i SO. De områden vi ska arbeta med är: Trafik Yrken och samhällsfunktioner Karta Förr och Nu

Innehåll

 

Hur ska vi jobba?

Vi kommer att

läsa i våra läroböcker,

titta på filmer,

ha klassrumsdiskussioner,

gå på rundtur i Önnestad och leta yrken,

titta på olika kartor och rita kartor,

gå runt i Önnestad och leta farliga trafikplatser och hur man kan undvika dessa faror,

genomföra en intervju

 

Jag kommer bedöma om du kan.

ange några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder, kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

kan söka information om samhället genom enkla intervjuer och observationer.

göra enkla undersökningar om omvärlden, känner till vad en karta är och vad man använder den till.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: