Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 4 vattnets egenskaper och kretslopp

Skapad 2020-06-16 13:34 i Främbyskolan Falun
.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Den blå planeten kallas jorden ibland Vet du varför? Vi har precis arbetat med rymden men nu ska vi kolla närmare på jorden och dess vatten.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

-genomföra systematiska undersökningar i kemi,

-använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

-samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Konkretisering av mål

Du ska kunna ställa hypotes inför laboration och genomföra en laboration.

Du ska kunna visa att du kan skriva en laborationsrapport.

Du ska kunna förklara vattnets kretslopp med nyckelorden avdunstning, kondensering och nederbörd.

Du ska kunna ge exempel på vattnets egenskaper.

 

Du ska kunna ge exempel på partikelmodellen för vatten i fast, flytande och gasform.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta undersökande med laboration om vattnets kretslopp och andra mindre laborationer.

Du kommer att få skapa en tavla om vattnets kretslopp.

Du kommer få jobba med arbetshäften med information.

Du kommer att få lära dig ord och begrepp inom kemin.

Du kommer att få titta på undervisande filmer.

Du kommer få möta information om dricksvattnet i Falun.

 

Du kommer att få prova att arbeta med det digitala läromedlet ne.se.

Bedömning

Du kommer bli bedömd utifrån hur du kan

-förklara hur vattnets kretslopp fungerar utifrån nyckelorden avdunstning, kondensering och nederbörd

-ge exempel på vattnets egenskaper

-hur du kan söka digital information och använda den

-hur du genomför laborationer

-hur du kan skriva en laborationsrapport och ställa hypoteser

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: