Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2020-06-16 13:59 i Solskiftets förskola Fristående förskolor
Förskola
Normer och värden

Innehåll

Grundverksamhet

 

Förskolans värdeord: glädje, respekt och öppenhet ligger till grund för vår pedagogik och ska genomsyra hela förskolan.

 

Normer och värden

Mål:

  •     "Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"
  •     "Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,"

 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.”.

(Lpfö,98 reviderade 2018 s.12)

 

 

Arbetssätt

För att vi ska nå våra mål är det viktigt att vi är medvetna om vårt förhållningssätt, därför ser vi att reflektion och observation är otroligt viktigt för att skapa en god miljö för våra barn.

 

Att visa genom ord och handling att vi lyssnar och respekterar varandra och deras åsikter. Att vi förstår och sätter ord på individens känslor.  Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och samarbeta. Att vi utgår ifrån att alla är lika mycket värda och behandlar alla lika. 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: