Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4A kapitel 1 - de fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Skapad 2020-06-16 13:53 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Favorit matematik 4a kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med de fyra räknesätten, att lösa problem i vardagliga situationer både med huvudräkning och uppställning och hur man använder prioriteringsregeln.

Innehåll

I det här kapitlet arbetar vi med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln.

 

Period - V.35-38

v 35 Vi repeterar talen 0 - 10 000  s 6 - 9

 Summa och differens  s 10 - 13

 Vi repeterar addition med uppställning s 14 17

V36  Vi repeterar subtraktion med uppställning s 18 - 21

Vi repeterar och multiplikations- och divisionstabellerna s 22 - 25

Produkt och kvot s 26 - 29

V 37 Prioriteringsregler s 30 - 33  

Parenteser s 34 - 37 

Prioriteringsregler s 38 - 41

V 38 Vi övar och Vad har jag lärt mig s 44 - 51

Prov 1

 

 

Arbetssätt - Vi arbetar utifrån boken Favorit Matematik, praktiska övningar, enskilt/par/helklass

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde -

- Du ska kunna göra uppställningar i addition, subtraktion och multiplikation.

- Du ska kunna räkna ut en division genom att förstå sambandet mellan divison och multiplikation t.ex. 24/6=4

- Du ska kunna använda prioriteringsregel med och utan parentes

- Du ska förstå värdet av 10-tal, 100-tal, 1000-tal och 10 000-tal

 

Begrepp som du ska kunna:

- Term+term=summa

- Term-term=differens (skillnad)

- Faktor*faktor=produkt

- Täljare/nämnare=kvot

- Prioriteringsregel

 

Utvärderingsformer - Du kommer att bedömmas sumativt genom ett prov på hela kapitlet och formativt genom deltagande i paruppgifter och helklassdiskussioner. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: