Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik X-boken, kapitel 3-4

Skapad 2020-06-16 13:55 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
I kapitel 3 kommer vi arbeta med längd, tid och samband. Det innefattar enheter för längd, tid och rörelse, hastighet, tabeller och diagram och lägesmått. Kapitel 4 behandlar algebra och mönster. Här arbetar vi med numeriska och algebraiska uttryck, mönster och ekvationer.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Det här ska du arbeta med

Taluppfattning och tals användning

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
 • undersöka förändring, förändringstakt och samband.

  Geometri

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Problemlösning

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Du ska visa kunskaper om 

 • Uttryck med flera räknesätt, prioritering
 • Uttryck med variabel
 • Mönster
 • Ekvationslösning
 • Teckna egna ekvationer
 • Vinklar, mäta och konstruera vinkel med givet gradtal
 • Vinkelsumma
 • Omkrets och areaberäkning av triangel, rektangel, kvadrat, parallellogram och romb
 • Areaenheter samt omvandlingar mellan dessa
 • skala
 • Välja lämpligt räknesätt och metod för att lösa matematiska problem
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Så här kommer vi att arbeta

 • Ha genomgångar
 • Arbeta i matematikboken X  kapitel 3 och 4
 • Arbeta med problemlösning
 • Diskutera

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och när du räknar uppgifter på lektionerna.

Du kommer också att göra ett skriftligt prov efter kapitel 3 och ett prov efter kapitel 4.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: