Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Komplexa rörelser genom friidrott Forssaklackskolan

Skapad 2020-06-16 14:02 i Forssaklackskolan Borlänge
Pedagogisk planering Friidrott
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du har säkert lekt och spelat olika typer av lekar och idrotter på en mängd olika sätt i skolan eller på fritiden. Dessa aktiviteter bygger oftast på rörelser i varierande former. Det är utvecklingen av dessa rörelser som under­visningen i idrott och hälsa bygger på. I årskurs 4‒6 arbetar vi med sammansatta motoriska grundformer. I högstadiet ökar rörelse­kraven och vi jobbar med komplexa rörelser. När flera rörelser sätts samman och utförandet kräver mer tajmning och kropps­kontroll, bildas mer avancerade rörelse­mönster. Det är dessa komplexa rörelser som vi kommer att träna och utveckla under lektionerna. Detta gör vi nu genom att träna friidrott.

Innehåll

Friidrott

 Syfte

Att förstå skillnaden mellan komplexa rörelser och motoriska grundformer.

Förstå hur du kan utveckla komplexa rörelser.

Lära dig hur du kan anpassa dina rörelser till en aktivitet.

Innehåll

Eleven kommer under sina tre åren på Forssaklackskolan få lära sig grunderna och teknikerna inom delar av friidrottens olika grenar. Grenarna är; sprintlöpning (100 m, 60 m häck), distanslöpning, (terränglöpning ca 2 km, Älven runt 4,6 km), längdhopp (med ansats och stillastående), höjdhopp, bollkast och kulstötning.

Genomförande

Eleven kommer att få möjlighet att prova på, träna och förbättra sig i de olika grenarna. Tillfälle till detta kommer att ges under uteperioderna både under höstterminen under alla tre åren. Dessutom så genomförs varje höst en friluftsdag uppe på Kvarsvedens IP där eleverna får tillfälle att utföra grenarna på en riktig  arena.  

Bedömning

Bedömningen kommer att göras utifrån bedömningsmatriserna nedan.

Eleven ska i samband med friidrottsperiod fylla i den självvärdering som finns under rubriken "Bedömningsmatriser". Här skattar eleven sin egen insats och utveckling. Även läraren gör detta.  

Matriser

Idh
FRIIDROTT

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Eleven kan delta i de olika friidrottsgrenarna vi genomför på skolan som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Exempel: Eleven har provat på de vanligaste rörelsemomenten inom friidrott. Eleven tillämpar till viss del den teknik och rörelsemönster för de moment vi genomfört. Genomföra med viss kvalité; frekvens, stil, ambition, aktivitetsnivå och teknik.
Eleven kan delta i de olika friidrottsgrenarna vi genomför på skolan som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Exempel: Eleven är förtrogen i de vanligaste rörelsemomenten inom friidrott. Eleven tillämpar den teknik och rörelsemönster för de moment vi genomfört. Genomföra med god kvalité; frekvens, stil, ambition, aktivitetsnivå och teknik.
Eleven kan delta i de olika friidrottsgrenarna vi genomför på skolan som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Exempel: Eleven här väl förtrogen i de vanligaste rörelsemomenten inom friidrott. Eleven tillämpar all den teknik och rörelsemönster för de moment vi genomfört. Genomföra med mycket god kvalité; frekvens, stil, ambition, aktivitetsnivå och teknik.

Idh
Självvärdering Friidrott Forssaklackskolan

Grundläggande nivå (E)
Utvecklad nivå (C)
Välutvecklad nivå (A)
Löpning 60 m häck
Eleven har provat på och genomfört 60 m häck med viss anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing.
Eleven har genomfört 60 m häck med god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing.
Eleven har genomfört 60 m häck med mycket god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing.
Löpning 100 m
Eleven har provat på och genomfört 100 m med viss anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing.
Eleven har genomfört 100 m med god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing.
Eleven har genomfört 100 m med mycket god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing.
Terränglöpning 2 km
Eleven har provat på och genomfört 2 km terränglöpning med viss anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Konditionen är på en godtagbar nivå.
Eleven har genomfört 2 km terränglöpning med god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Konditionen är på en relativt hög nivå.
Eleven har genomfört 2 km terränglöpning med mycket god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Konditionen är på en hög nivå.
Terränglöpning Älven runt
Eleven har provat på och genomfört Älven runt med viss anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Konditionen är på en godtagbar nivå.
Eleven har genomfört Älven runt med god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Konditionen är på en relativt hög nivå.
Eleven har genomfört Älven runt med god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Konditionen är på en relativt hög nivå.
Längdhopp med ansats
Eleven har provat på och genomfört längdhopp med ansats med viss anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing.
Eleven har genomfört längdhopp med ansats med god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing.
Eleven har genomfört längdhopp med ansats med mycket god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing.
Längdhopp utan ansats
Eleven har provat på och genomfört längdhopp utan ansats med viss anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Spänsten är på en godtagbar nivå.
Eleven har genomfört längdhopp utan ansats med god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Spänsten är på en relativt hög nivå.
Eleven har genomfört längdhopp utan ansats med mycket god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Spänsten är på en hög nivå.
Höjdhopp
Eleven har provat på och genomfört höjdhopp med viss anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Spänsten är på en godtagbar nivå.
Eleven har genomfört höjdhopp med god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Spänsten är på en relativt hög nivå
Eleven har genomfört höjdhopp med mycket god anpassning till koordination, motorik, frekvens och timing. Spänsten är på en hög nivå.
Kulstötning
Eleven har provat på och genomfört kulstötning med viss anpassning till koordination, motorik och timing. Tekniken och balansen är på en godtagbar nivå.
Eleven har genomfört kulstötning med god anpassning till koordination, motorik och timing. Tekniken och balansen är på en relativt hög nivå.
Eleven har genomfört kulstötning med mycket god anpassning till koordination, motorik och timing. Tekniken och balansen är på en hög nivå.
Bollkast
Eleven har provat på och genomfört bollkast med viss anpassning till koordination, motorik och timing. Tekniken och balansen är på en godtagbar nivå.
Eleven har genomfört bollkast med god anpassning till koordination, motorik och timing. Tekniken och balansen är på en relativt hög nivå
Eleven har genomfört bollkastning med mycket god anpassning till koordination, motorik och timing. Tekniken och balansen är på en hög nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: