Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten, HT/VT årskurs 3

Skapad 2020-06-16 14:07 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 3 Svenska
Här kommer ni fortsätta följa Asta, Bea och Cesar på spännande äventyr.

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 34-51 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett internationellt perspektiv tränar vi på att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett miljöperspektiv tränar vi på att ta ansvar för den miljö vi själva direkt kan påverka och vi utvecklar ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Inledande sidor

 • göra förutsägelser

 • ordförråd: faktaord om böcker
 • samtal: förutsägelser

Kapitel 1 – Det blir ingen ny cykel

 • dra slutsatser utifrån både det som är uttalat och det som är outtalat i texten

 • ordförråd: kroppsdelar
 • målande beskrivningar

Kapitel 2 - Den försvunna skatten

 • sökläsning

 • frågor på och under ytan
 • omsätta information till egen text

Kapitel 3 – ABC-klubbens sista fall

 • återberätta ett händelseförlopp
 • ordförråd: hus- och trädgårdsord
 • förutsägelse

Kapitel 4 – Cigarraskar och ansjovisburkar

 • sökläsa
 • ta en annan persons perspektiv
 • koppla innehållet till egna erfarenheter
 • berätta för en kamrat
 • bilda nya ord av givna bokstäver

Kapitel 5 – Skattjakten, del 1

 • att fritt skriva till en bild
 • att skriva hela meningar
 • muntligt berättande
 • följa en instruktion

Kapitel 6 – Vår lilla stad genom tiderna

 • läsa och förstå faktatext
 • sök information ur en faktatext
 • ordkunskap: begrepp från förr i tiden
 • tidslinje
 • läsa karta

Kapitel 7 – Cupen 

 • korta förklarande texter
 • ordförråd-väderord
 • vädersymboler

Kapitel 8 – Larmet går

 • återberätta muntligt med hjälp av nyckelord och bildstöd 
 • skriva en händelse utifrån en annan persons perspektiv 
 • lyssna och ge kommentarer

Kapitel 9 – Köttbullar och makaroner

 • dramatisering/dialog
 • talstreck
 • sökläsa
 • kopplingar till verkligheten

Kapitel 10 – Viktig information

 • formellt och informellt språk
 • utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • synonymer
 • sökläsning

Kapitel 11 – Stöldligan

 • informellt och formellt språk
 • utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 Kapitel 12 – Asta tjuvlyssnar

 • under ytan-frågor
 • ordförråd: matord
 • göra ord av givna bokstäver

Kapitel 13 – Skattjakten, del 2

 • läsa och dra slutsatser
 • alfabetisk ordning
 • gåtor

Kapitel 14 – Jag tänker sluta

 • textkopplingar
 • beskriva känslor
 • skriva och följa instruktion eller recept

Kapitel 15 – Den nedgrävda dörren

 • förutspå
 • sökläsa i text

Kapitel 16 – Blåljus och sirener

 • sammanfattning med egna ord
 • ordförråd: ordförklaringar
 • identifiera huvudbudskap
 • sätta rubrik till olika textavsnitt
 • förutspå

Kapitel 17 – Tjuvarnas modus operandi

 • informellt och formellt språk
 • sökläsa
 • under ytan frågor
 • identifiera huvudbudskap

Kapitel 18 – Övernattning

 • textkopplingar
 • skriva fantasiberättelser
 • ordförråd: rymdord
 • berättande text

Kapitel 19 – Testa med tandborste och tvål

 • läsförståelse
 • lucktext
 • korsord
 • ordförråd: verktygsord
 • kategorisering

Kapitel 20  En dag av törst

 • sök ordförklaring i ordlista eller på webben
 • skriva med egna ord
 • läsa och skriva av dikter
 • skriva läsligt för hand

Kapitel 21 – Dikten

 • diktanalys
 • skriva en egen dikt
 • läsa en dikt

Kapitel 22 – Skatten på sin rätta plats

 • identifiera huvudbudskap
 • följa och skriva instruktion
 • ge respons
 • utvärdera

Kapitel 23 – Kanske datorer och en massa spel?

 • återberätta ett händelseförlopp
 • förutspå
 • rubriker
 • löpsedlar

Kapitel 24 – Den riktiga skatten

 • på djupet-frågor
 • framföra åsikter
 • argumentera
 • lyssna och ta del av andras argument

Språknyckel 1 – Läsförståelse

 • skapa inre bilder
 • textkopplingar
 • läsfixarna
 • frågenivåer

 Språknyckel 2 – Faktatext

 • läsa och skriva faktatexter
 • ta reda på fakta genom att undersöka
 • VÖL-diagram
 • använda tankekarta

Språknyckel 3 – Berättande text

 

 • berättelsekarta
 • personbeskrivning
 • läsbro
 • jämföra berättelser och karaktärer

Språknyckel 4 – Instruerande text

 

 • skattjakt
 • recept
 • lekinstruktion

Språknyckel 5 – Stavning och språklära

 

 • alfabetisk ordning
 • ljudstridig stavning: tj-ljudet, sj-ljudet, j-ljudet
 • meningar och skiljetecken

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Den magiska kulan och skolverkets bedömningsmaterial.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Nyckeln till skatten.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Matriser

Sv
Nyckeln till skatten - inledande sidor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta om böcker
Bekanta sig med begreppen: titel, innehåll, kapitel, författare, illustratör s. 4
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Förutsägelser - Vad tror jag boken kommer handla om?
s. 5
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att de inledande sidorna var...
Jag tycker de inledande sidorna har varit svåra.
Jag tycker de inledande sidorna har varit ganska lätta.
Jag tycker de inledande sidorna har varit väldigt lätta.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dra slutsatser/målade beskrivningar
Du drar slutsatser utifrån både det som är uttalat och det som är outtalat i texten. Du vet vad är målande beskrivning är. s. 6-7
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ordförråd: kroppsdelar
Du sökläser i texten och hittar ord som är namn på kroppsdelar.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 1 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 1 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 1 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sökläsning
Du kan använda sökläsning för att snabbt söka och hitta det du är intresserad av i en text. s. 8-9
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
På ytan-frågor och under ytan-frågor
Du vet skillnaden på dessa typer av frågor. s. 8-9
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Omsätta information till egen text
s. 8
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 2 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 2 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 2 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Återberätta ett händelseförlopp
Du återberättar ett händelseförlopp med hjälp av bildstöd och nyckelord. s. 10
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Förutsägelse
Du förutspår och stället hypoteser med hjälp av Spågumman Julia. s. 10
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 3 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 3 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 3 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sökläsa
Du sökläser i texten efter ord. s. 12
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Arbeta parvis/berätta för en kamrat
s. 12-13
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ta en annan persons perspektiv
Hur tror du att personen kände sig? Varför tror du personen kände så? s. 13
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 4 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 4 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 4 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva fritt till en bild/skriva hela meningar
s. 14
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Muntligt berättade för en kamrat
s. 14
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Följa en instruktion
s. 15
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 5 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 5 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 5 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktatext (läseboken)
Läsa och förstå en faktatext Söka information ur en faktatext s. 16-17
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa en karta
s. 16
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 6 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 6 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 6 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva korta förklarande texter
s. 18
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ordförråd: väderord
Koppla ihop vädersymboler med rätt förklaring. s. 19
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 7 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 7 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 7 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Återberätta muntligt med hjälp av nyckelord och bildstöd
s. 20
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skriva en händelse utifrån en annan persons perspektiv
s. 21
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Lyssna och ge kommentarer
s. 20
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 8 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 8 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 8 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dramatisera en dialog
s. 22
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Kopplingar till egen verklighet
s. 23
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 9 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 9 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 9 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 10

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sökläsa i texten efter information och uttryck
s. 24
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skillnaden på formellt och informellt språk
s. 24-25
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Synonymer
s. 25
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 10 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 10 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 10 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sökläsa/informellt och formellt språk
Du sökläser i texten för att ta reda på vad vad polisen menar. s. 26
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 11 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 11 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 11 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 12

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Under ytan-frågor
Du vet att svaren på en under ytan-fråga inte står direkt i texten utan att du själv måste dra egna slutsatser och göra inferenser. s.28
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 12 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 12 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 12 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 13

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och dra slutsatser
Du drar egna slutsatser och förstår budskapet "mellan raderna" eftersom svaret inte står direkt i texten (under ytan-frågor). s. 30
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Alfabetisk ordning
s. 31
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 13 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 13 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 13 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 14

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textkopplingar, text-till-själv
Du läser en text och kan koppla till något du själv varit med om. s. 32
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skriva en instruktionstext
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 14 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 14 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 14 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sökläsa
Du sökläser i texten efter formuleringar som förklarar orsaker till att ABC-klubben inte kan ha möte hemma hos någon av barnen. s. 34
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Förutspå
Du förutspår och fritt fantiserar om vad som finns bakom dörren. s. 35
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 15 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 15 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 15 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanfatta med egna ord
s. 36
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Förutspå
Du förutspår vad som hänt med Sigge och Teddy. s. 37
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ordförråd: ordförklaringar
Du parar ihop rätt ord till rätt förklaring. s. 37
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Identifiera huvudbudskap
Du identifierar huvudbudskapet i texten genom att sätta rubriker till olika stycken i texten. (läsebok)
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 16 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 16 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 16 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sökläsa
Du sökläser i texten och jämför formellt och informellt språk. s. 38-39
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
På och under ytan-frågor
Du svarar på läsförståelsefrågor om texten. s. 38-39
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Identifiera huvudbudskap
Du identifierar huvudbudskapet i texten och kommer fram till en egen passande rubrik. s. 39
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 17 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 17 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 17 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textkopplingar, text-till-själv
Du lyssnar och berättar för en kamrat om någon gång du själv sovit borta. s. 40
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Berättande text
Du fantiserar och skriver om att det finns liv på en annan planet.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 18 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 18 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 18 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sökläsa
Du sökläser i texten efter ord och formuleringar. s. 42
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ordförråd: verktygskord
Du sätter in orden på verktygen i korsordet. s. 43
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 19 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 19 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 19 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sök ordförklaring
Du söker förklaringar på ord på minst två olika sätt, i ordlista eller på webben. s. 44
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Dikter
Du har skrivit vad du tror dikten i läseboken har för betydelse. Du skriver av en dikt du har valt ut, du har skrivit med läslig handstil. s. 45
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 20 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 20 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 20 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diktanalys
Du analyserar Karin Boyes dikt tillsammans med en kamrat. s. 46
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skriva en egen dikt
Du skriver en femrading och läser den för klassen eller en kamrat. s. 47
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 21 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 21 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 21 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 22

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Identifiera huvudbudskap
Du kan säga vad avsnitt två i kapitlet handlar om. Du kan sätta en ny rubrik på det andra avsnittet i kapitlet. s. 48
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Instruktion
Du kan skriva, följa och ge respons på en instruktion. Du utvärderar hur det gick att skriva en instruktionen. s. 50
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 22 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 22 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 22 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 23

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Återberätta ett händelseförlopp
Du kan sammanfatta och återge händelseförloppet när juveltjuvarna åkte fast. s. 51
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 23 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 23 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 23 har varit väldigt lätt.

Sv
Nyckeln till skatten - kapitel 24

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
På djupet-frågor
Du svarar på frågorna genom att själv fundera och dra egna slutsatser. Du uttrycker åsikter argumenterar om varför du tycker som du gör. s. 52
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 16 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 16 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 16 har varit väldigt lätt.

Sv
Språknyckel 1 - Läsförståelse

Läsförståelse

Jag ska kunna använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter. Jag ska kunna reflektera över innehållet i texter och samtala om det.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag får bilder inne i huvudet när jag läser.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan göra textkopplingar.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan göra förutsägelser
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan ställa mig egna frågor till en text.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan besvara frågor på olika nivåer
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag stannar upp och funderar när det är något jag inte förstår.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan dra slutsatser utifrån det jag läst.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan sammanfatta det viktigaste av innehållet.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan samtala om och reflektera över innehållet i texter.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Språknyckel 2 - Faktatext

Faktatext

Jag ska kunna läsa och förstå enkla faktatexter. Jag ska kunna bearbeta faktatexter. Jag ska kunna skiva egen faktatext. Jag ska kunna hålla en muntlig presentation för andra.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan läsa och förstå enkla faktatexter.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tittar på rubriker och bilder innan jag läser.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag stannar upp när det är något jag inte förstår.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan använda ett VÖL-diagram.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
jag kan söka fakta och ta ut nyckelord.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
jag kan använda en tankekarta.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan ta reda på fakta genom att undersöka.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
jag kan skriva en egen faktatext.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan hålla en muntlig presentation för andra.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Språknyckel 3 - Berättande text

Berättande text

Jag ska kunna läsa och förstå en berättande text och kunna samtala om dess huvudbudskap. Jag ska kunna använda mig av olika strategier för att skriva berättande text. Jag ska kunna känna till hur en berättande text kan organiseras med inledning, handling och avslutning. Jag ska kunna använda mig av enkla former av textbearbetning. Jag ska kunna lyssna till och återberätta en saga.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan läsa och förstå en berättelse och kan samtala om huvudbudskapet.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan göra en berättelsekarta.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan göra en tankekarta för att förbereda en personbeskrivning.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan skriva en personbeskrivning.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag vet hur berättelser är uppbyggda.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan använda läsbron som hjälp för att strukturera en egen berättelse.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan skriva en egen berättelse.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan gå igenom min text i efterhand och göra den bättre.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan återberätta en berättelse med tydlig handling.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan använda ett Venndiagram för att göra jämförelser.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Språknyckel 4 - Instruerande text

Instruerande text

Jag ska kunna läsa och följa olika instruktioner. Jag ska kunna skriva egna instruktioner.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan läsa och följa en vägbeskrivning.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan skriva en vägbeskrivning.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan läsa och följa ett recept.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan skriva ett eget recept.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan läsa och följa en lekinstruktion.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan skriva en egen lekinstruktion.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Språknyckel 5 - Stavning och språklära

Stavning och språklära

Jag ska kunna skriva hela meningar med stor bokstav och punkt. Jag ska kunna sätta ut skiljetecknen punkt, frågetecken och utropstecken. Jag ska kunna sortera i alfabetisk ordning. Jag ska kunna känna till hur några ord med tj-, j- och sj-ljud stavas.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan läsa och skriva några ord stavade med j-ljudet.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan läsa och skriva några ord stavade med tj-ljudet.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan läsa och skriva några ord stavade med sj-ljudet.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan sortera ord i alfabetisk ordning.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan skriva hela meningar med stor bokstav och punkt.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan sätta ut frågetecken efter en fråga.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag kan sätta ut utropstecken efter uppmaningar och utrop.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag vet att namn börjar med stor bokstav.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: