Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmons förskola SKA O,U&L Trygghet och social utveckling 20-21

Skapad 2020-06-16 14:16 i Vallmons förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

Planering (mål)

 

       Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla (välj ett mål i lpfö 18)?

 

 • Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

  Varför ska vi arbeta med detta( utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge)?

 

 • För att barnen ska få en förståelse och medvetenhet kring sina rättigheter.

 • För att barnen ska få stöd och stimulans i sin sociala utveckling.

 • För att barnen ska få utveckla sin lekförmåga.

  Hur arbetar vi (förskolans värdegrund och uppdrag, miljö mm. utformning av utbildning och undervisning,)?

 • Genom att varje barn får en egen trygghetsbok som vi använder oss av i både utbildningen och undervisningen.

 • Genom att vi arbetar med materialet stopp min kropp.

 • Genom att vi tillför nytt material i lärmiljöerna som inspirerar och utvecklar leken.

 • Genom att vi är aktiva närvarande pedagoger som vägleder/stödjer barnen i olika situationer.

 • Genom att vi delar in barnen i mindre grupper för att lättare kunna stärka varje enskilt barns trygghet och sociala utveckling.

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn. 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: