Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Syskonreligionerna

Skapad 2020-06-16 14:17 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Ett arbetsområde om syskonreligionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad är syskonreligioner? Vad har islam, judendomen och kristendomen gemensamt? Vi ska lära oss om vad dessa religioner har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Vi kommer att läsa om judendom och islam och göra jämförelser med kristendomen

Innehåll

Tidsplan

Vi arbetar med dessa under v. 35-41

Syfte

Syftet med religionskunskap är att du ska utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar i det egna samhället och i andra delar av världen och vilken betydelse religionen kan spela i dessa samhällen. Du ska förstå hur människor med olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin tro. 

Mål

- kunna begrepp inom kristendomen, islam och judendomen: ritualer, levnadsregler, heliga platser, skrifter m.m.
- kunna reflektera över hur religioner påverkar och påverkas av sådant som sker i samhället.
- kunna fundera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
- kunna fundera över och tycka till kring olika frågor om rätt/fel inom religionen.

Begreppslista...

Judendomen: synagoga, Sabbat, rabbin, Jerusalem, Tanakh, Davisstjärnan, Pesach, Tora, Chanukka, Menora, Bar mitzvah, Bat mitzvah, klagomuren, bön, bröllop och begravning

Islam: moské, imam, Koranen, Eid-al-Fitr, Ramadan, Halal, allmosa, , Kaba, Mekka, vallfärden, Muhammed, månskäran, fasta, bön, bröllop och begravning

Kristendomen: kyrka, kors, präst, Bibeln, påsk, jul, Jesus, korsfästelse, helgon, fasta, bön, dop, konfirmation, bröllop och begravning

Arbetssätt

- läroboken samt digitalt läromedel

- begreppskartor med bildstöd

- se filmer och diskutera

- läsa olika slags texter samt egna skriva texter

Hur ska arbetet bedömas och vad ska bedömas 

Bedömning är både formativ och summativ, Du redovisar både muntligt och skriftligt dina kunskaper. Du kommer att avsluta området med att jämföra de tre religionerna och göra en avslutande uppgift där du ska visa att du kan de grundläggande begreppen du har arbetat med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: