Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmons förskola SKA O,U&L: Språk och kommunikation 20-21

Skapad 2020-06-16 14:43 i Vallmons förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 • Både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.

 • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 • För att få barnen att visa ett större intresse för böcker.

 • För att barnen ska utveckla grunden i det svenska språket samt för att vi ser att barnen behöver utveckla en djupare språkförståelse.

 • För att barn med ett utvecklat modersmål utvecklar svenska språket fortare.

 

Hur arbetar vi?

 • Vi använder oss av bildstöd tillsammans med barnen.

 • Vi använder oss av sång, rim och ramsor tillsammans med barnen

 • Vi använder oss av ord på barnens modersmål i både utbildning och undervisning.

 • Vi låter vårdnadshavare och barn låna hem böcker från förskolan så de kan läsa/titta i böcker tillsammans hemma.

 • Vi använder oss av olika berättande former som t.ex. flanosaga, böcker, pollyglutt, film.

 • Vi har en språklig medvetenhet i den vardagliga kontakten med barnen.

 • Vi arbetar utifrån vårt språk kontrakt:

  • Använda TAKK
  • Gå ner i barnen ögonhöjd

  • Använda oss av öppna frågor som vad, var, hur, när, vem, varför.

 

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: