Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A kapitel 3 - division

Skapad 2020-06-16 14:31 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I detta kapitel ska du få lära dig mer om division, göra enkla beräkningar, lösa rutinuppgifter med division samt kunna se samband mellan olika räknesätt.

Innehåll

Period - V. 45-47

V 45 Två sätt att tänka vid division s 106 109.

        Division med rest s 110 - 113.

        Kort division s 114 - 117.

V 46 Kort division med minnessiffra s 118 - 121

        Vi övar s 122 - 125.

        Division, en nolla i kvoten s 126 - 129.

V 47 Division, en nolla i början av kvoten s 130 - 133.

        Division med rest s 134 - 137.

v 48 Vi övar s 138 - 139.

Division med 1, 10, 100 och 1000 s 146 - 149.

Vad har jag lärt mig s 150 - 151 och prov 3.

 

Arbetssätt - Arbetsuppgifter i boken Favorit matematik, gemensamma uppgifter, problemlösningar och uppgifter med EPA-upplägg.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde - 

- Division med kontroll

- Division med rest

- Kort division

- Kort division med minnessiffra 

- Division med nollor (i kvoten)

- Division med 1, 10, 100 och 1000

-Känna till och kunna använda begreppen: täljare, nämnare och kvot.

 

Utvärderingsformer - Du bedöms formativt genom ditt deltagande på lektionerna både enskilt, i grupp och i helklass, samt med en summativ bedömning genom ett skriftligt prov. 

 

Prov  v.48

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: