Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden år 5

Skapad 2020-06-16 15:19 i Vreta kloster skola Linköping
Vasatiden årskurs 5
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades.

Innehåll

 

Lärmål:

 • Du ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser av Stockholms blodbad.
 •  Du ska kunna berätta om Gustav Vasa och hur han fick makten som kung i Sverige.
 •  Kunna berätta om några viktiga händelser under Gustav Vasas tid som kung.
 • Kunna resonera om hur Sverige förändrades under Vasatiden. I dina resonemang så ska du förklara orsaker till och konsekvensen av förändringen. 
 •  Kunna förklara vad reformationen var och vilka konsekvenser den fick.
 • hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.
 • Kunna ge exempel på några spår från Vasatiden som finns kvar  i dagens samhälle.
 • Kunna förklara och använda dig av de begrepp som vi har arbetat med under arbetsområdet.

Arbetssätt:

Genomgångar, gemensamma diskussioner, kooperativa strukturer, begreppsträning med hjälp av Quizlet och bildstöd, läsa faktatexter, titta på historiska filmer/serier samt arbeta enskilt/parvis/i mindre grupper.

 

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • Hur du förklarar och resonerar kring orsaker och konsekvenser av olika händelser och handlingar under Vasatiden.
 • Hur du förklarar och beskriver olika spår som finns kvar från Vasatiden.
 • Hur du kan förklara och beskriva några viktiga händelser om Gustav Vasa. 
 • Hur du använder historiska begrepp som tillhör tiden i dina förklaringar och resonemang.
 • Vara delaktig i klassrumsdiskussioner, genomgångar och gemensamma/individuella arbetsuppgifter
 •  

Så här kommer bedömningen att ske:

 • I diskussioner och i arbetet under lektionstid
 • I en individuell bedömningsuppgift

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är…
 • Hi  E 6
Jag berättar om Gustav Vasa i stora drag och med viss hjälp redogör jag för någon händelse och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. grundläggande
Jag berättar om Gustav Vasa med egna ord. Enkelt men med någon fakta och något begrepp redogör jag för någon händelse och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. goda
Jag berättar mer om Gustav Vasa med egna ord. Med flera fakta och begrepp redogör jag för händelser och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. mycket goda
Samtala och diskutera
för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar som är…
 • Hi  E 6
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla konkreta frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. enkla och till viss del underbyggda
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. utvecklade och relativt väl underbyggda
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor och följd-frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. Jag bidrar med egna funderingar på orsaker och konsekvenser välutvecklade och väl underbyggda
Likheter och olikheter, källkritik
tolkar och visar på spår av historien i vår tid, om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder och för då resonemang som är…
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Jag berättar enkelt om spår av historien i vår tid och gör enkla reflektioner och jämförelser med stöd. Jag berättar om att olika källor kan berätta olika fakta. enkla
Jag berättar om spår av historien i vår tid, reflekterar och gör jämförelser. Jag berättar om hur olika källor kan berätta olika fakta och ger något exempel. utvecklade
Jag berättar enkelt om spår av historien i vår tid, reflekterar och jämförelser. Jag berättar om hur olika källor kan berätta olika fakta, ger exempel och motiverar mina åsikter utifrån fakta. välutvecklade och nyanserade
Begreppsförmåga Använder sig av de ämnesspecifika begrepp som ingår i arbetsområdet i resonemang om den aktuella tidsepoken samt de förändringar som sker i Sverige under Vasatiden.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Jag kan förklara några begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Jag kan använda begreppen på ett enkelt sätt i mina resonemang. grundläggande kunskaper
Jag kan förklara de flesta begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Jag kan använda mig av begreppen i mina egna förklaringar av historien på ett utvecklat sätt. Detta fördjupar eller breddar mina egna resonemang. goda kunskaper
Jag kan förklara samtliga begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Jag kan använda mig av begreppen i mina egna förklaringar av historien på ett välutvecklat sätt. Detta fördjupar och breddar mina egna resonemang. mycket goda kunskaper
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: