Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa nivå 1

Skapad 2020-06-16 15:31 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Vi kommer att arbeta med läsutveckling
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Läsning årskurs 1

Innehåll

Kort presentation av arbetsområdet

Du kommer att arbeta med att lära dig alla bokstävernas namn och ljud. Du får lära dig ordbilder och hur man ljudar ihop ljuden till bokstäver. Du kommer också att få öva på att förstå det du läser. Du kommer att arbeta med att utveckla din lästeknik så att du får bättre flyt och blir mer säker i din läsning.

Syfte och mål från Lgr -11

Konkretisering av mål - elevernas mål

När du har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du kunna:

- Alfabetet

- koppla ljud-bokstav

- ljuda ihop ljuden till ord och meningar

- läsa ordbilder tex jag, vi, sa, har, och, en osv

- läsa enkla texter inom din erfarenhetsram

- förstå det du läser

 

Undervisning - Så här kommer vi jobba

För att få möjlighet att nå ovanstående mål kommer du att:

- få lyssna på högläsning inom olika genrer.

- få träna ljduden med hjälp av Fonomix-metoden

- få öva på att höra bokstävernas ljud i ord

- få tillfällen att läsa skönlitteratur för dig själv eller tillsammans med en kamrat

- ha läsläxa så du får träna upp din läsförmåga och få bra flyt i läsningen.

- arbeta  med "Språkskrinet" på smartboarden eller själv i din bok.

- få träna på att automatisera småord, ordbilder

- få arbeta med olika läsförståelsematerial, t ex Kulvagnen, Sant eller falskt, läskort osv.

- få arbeta med pedagogiska appar och program på dator och ipad.

- arbeta på datorn tillsammans med en kamrat enligt delar av metoden "Skriva sig till läsning"

 

Vad ska bedömas och hur?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom att din lärare lyssnar när du läser högt.
Bedömningen kommer att göras utifrån Skolverkets bedömningsstöd.

Du kommer att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: