Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2020-06-16 15:30 i Köpinge skola Kristianstad
How are you? How old are you? Can you count to 20? Can you name that fruit? What color is that? Detta är ett smakprov vad vi kommer jobba med i åk 2. I åk 2 kommer vi arbeta mer med ord och fraser och samt träna på engelska genom att lära oss ställa och svara på frågor.
Grundskola 3 Engelska
Time for English! Under detta läsår kommer du att få träna dig på att tala, lyssna, skriva och förstå engelska på många olika sätt. I åk 3 jobbar vi med bl.a arbetsmaterialet Champ 3.

Innehåll

Syfte

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Konkretisering

- förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till

- förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till

- följa enkla muntliga instruktioner

- följa enkla instruktioner som du läser

- säga enkla ord och meningar som går att förstå

- ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra

- skriva enkla ord och meningar

Arbetssätt

 - Vi använder oss bl.a av textbook Champ 3 

-  Vi läser, lyssnar på och använder engelska i tal och skrift.  

- Genomgångar och övningar i enkel engelsk grammatik.

Bedömning

Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan genom:

Muntlig interaktion på lektionerna. 

Hör och läsförståelse

Skrivuppgifter

Läxförhör 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Bedömningsmatris Eng åk 3

På väg
--->
--->
--->
Tala
Du härmar enkla engelska ord, sånger och ramsor.
Du använder enkla, vardagliga ord och fraser inom välbekanta områden.
Du använder välbekanta ord och fraser i meningar och svarar på frågor.
Skriva
Du skriver av enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver enkla ord och meningar på egen hand.
Läsa och förstå
Du läser enkla ord med bild som stöd.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar. Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar i tydligt talad engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: