Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar och enkla maskiner NO/TK

Skapad 2020-06-16 15:56 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik
Vad vet du om de enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. In i teknikens värld.... I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna. Vi kommer också att se hur olika uppfinningar har påverkat människan.

Innehåll

Du ska få lära dig att:

 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna och uppfinningarna, när vi använder de i vardagen
 • Historien bakom några enkla uppfinningar 

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på korta avsnitt av Mitt liv som grej.
 • Göra experiment där vi använder oss att de sex enkla maskinerna; hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen.
 • Se hur olika uppfinningar har påverkat människan

Kopplingar till läroplanen

NO

Förmågor

 • använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet,

 • genomföra systematiska undersökningar och

 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

Teknik

Förmågor

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Bild

Förmågor

 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Centralt innehåll

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

 

Svenska

Förmågor

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: