Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering Jollen 16/6-2020

Skapad 2020-06-16 16:29 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
utvärdering 16/6-2020

Innehåll

Utvärderings- och analysmall

 

Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

Vi har genomfört det vi har planerat. Vi arbetade vidare med vårt projekt om Australien och Antarktis. 

Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

Vi har nått vårt mål när det gäller barnens inflytande kring vårt projekt. Resultatet blev en redovisning som barnen har genomfört med hjälp av en PowerPoint som barnen har skapat tillsammans.Det blev en bra redovisning och vi reflekterade även kring olikheter och likheter kring dessa världsdelar.

Hur har barnens delaktighet sett ut?

Barnen har fått haft stor delaktighet och fått varit drivande i detta projekt med hjälp av frågor och funderingar som vi sedan har tagit reda på tillsammans på olika sätt.

Hur går vi vidare?

 

Utvärderingen genomförd av:

Pernilla och Kristina
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: