Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4a_Projektutvärdering_Farsta_förskolor Ankan blå

Skapad 2020-06-16 18:16 i 181341 Förskolan Morkullan Stockholm Farsta
Förskola

Innehåll

Vi har arbetet med våra projektfrågor genom upptäckarpromenader och skapande i olika former.

Vi har arbetat med Kompis böckerna, Babblarna mm i form av berättande, lyssnande, film och dramatisering.

Vi har tillsammans med barnen reflekterat genom bilder, samtal, öppna frågor och detta har skapat underlag för den fortsatta processen.

Öppna frågor har lett till mer kommunikation och samtal samt att barnen får träna sig i att utveckla språket. Vi har sett att barnen använder sina sinnen mer aktivt tex på promenader, barnen stannar upp själva och uppmärksammar det de ser, hör och känner.

Vi ser att barnen har ett förändrat kunnande gentemot varandra och använder sig av olika strategier för att lösa konflikter, hjälpa varandra och dela med sig vilket har lett till färre konflikter. Vi ser att barn har klivit fram och tagit större plats. Det har blivit lättare för en del barn att sätta ord på sina känslor.

Barnens egna och andra kompisars lärande har uppmärksammats genom samtal i stora och små grupper, dokumentationer, skapande och olika litteratur som behandlar normer och värden.

Samarbetet mellan hemvisterna har varit väldigt bra och alla har verkat för att genomföra bland annat våra upptäckarpromenader.

Vår pedagogiska miljö ser vi som den tredje pedagogen, vi har tillgängligt , tilltalande och tydligt material med namn och bild. På så sätt ser vi att barnen sorterar och lägger upp allt på sin plats.

Vi ändrar miljön efter barnens behov och intressen.

Vårdnadshavarna har involverats genom daglig kommunikation, dokumentationsvägg,  sharepoint och lärloggar.

Det blev förändringar när Corona kom, hämtning/lämning utomhus , vårdnadshavarna får inte komma in på avdelningen.Det positiva med denna förändring är att de sjuka barnen är hemma och att det bara är friska barn på förskolan.

Något vi är stolta över är att vi inte haft för bråttom utan varit i stunden i projektet här och nu.

Vi har tagit tillvara på varandras kompetenser, vi pedagoger har utvecklats  tillsammans med varandra och med barnen.

Det vi tar med oss från detta projekt är att inte ha för bråttom och att stanna upp och ge tid för samtal , reflektion och observation.

Vi fortsätter arbeta i små grupper då vi ser att detta är bra för både barn och pedagoger genom att ha en tydlig struktur kring miljön och rutiner i utbildningen.

Att vara här och nu och närvarande som pedagoger ger sedda och trygga barn.

Vi har använt oss utav boken De yngsta barnen och Lpfö18.

”Det är inte självklart att barn blir trygga för att man har en mindre grupp. Forskning visar att de även handlar om en hel rad andra faktorer som exempelvis personaltäthet, miljöutformning, barngruppens ålders sammansättning och personalens kompetens”.

(Williams, Sheridan  och Pramling Samuelsson,2016)

Vi har utgått från Vyjgotskij och Dewey, den proximala utvecklingszonen och Learning by doing.

Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete

 


 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: