Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 7- 9 övergripande

Skapad 2020-06-16 23:14 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I åk 7 får du träna vidare på matlagningens olika metoder och på att planera ditt praktiska arbete i köket. I åk 8 kommer du att få fördjupa dig om näringsämnena och hur du ska äta för att må bra. I åk 9 kommer du att få lära dig om konsumentekonomi t.ex. hur betalar man en räkning och vad som händer om man struntar i sina räkningar?

Innehåll

Konkretisering

I åk 7-9 kommer du att lära dig om:

 • planera och organisera ditt praktiska arbete
 • läsa och förstå ett recept
 • tillaga olika måltider genom olika matlagningsmetoder t.ex. koka, steka, fräsa, bryna 
 • använda olika redskap och teknisk utrustning till rätt metod
 • rengöra, städa och diska på ett hygieniskt och miljövänligt sätt
 • resonera och ge omdömen kring ditt resultat och ditt arbetssätt
 • fördjupa dig om näringsämnen och hur vi kan äta enligt tallriksmodellen 
 • ta hand om din privata ekonomi och förstå de ekonomiska begrepp som du kommer att stöta på senare i livet
 • förklara olika lagar och regler som gäller för en privatperson t.ex. öppet köp

Undervisning/arbetssätt

 • Praktiskt arbete där vi tränar på olika recept och olika metoder för matlagning och bakning
 • Teoretisk genomgång
 • Diskussioner kring arbetssätt och resultat  både i grupp och enskilt ute i köken

Bedömning

 • Bedömning av det praktiska arbetet sker löpande och sammanställs i en matris
 • Bedömning av de teoretiska kunskaperna sker vid ett provtillfälle samt under diskussioner och samtal
 • Bedömning av resonemang görs löpande genom det praktiska arbetet där frågor ställs och kan diskuteras i situationen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 7-9

Innehåll
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.
Planera och organisera.
Eleven behöver stöd i att läsa och förstå receptet och behöver stöd i arbetsprocessens gång. Eleven behöver stöd i hur arbetet ska organiseras. Eleven har svårt att se vilket moment som tar längst tid att genomföra.
Eleven behöver enstaka gånger stöd i att förstå receptet och organisera sitt arbete. Eleven planerar och genomför de praktiska momenten och kan oftast se vilka moment som tar längst tid att genomföra.
Eleven behöver enstaka gånger stöd i att förstå receptet och organisera sitt arbete. För det mesta planerar och genomför eleven de praktiska momenten både självständigt och i grupp utan osäkerhet.
Eleven klarar självständigt att förstå receptet och organisera sitt arbete. Eleven planerar och genomför de praktiska momenten både självständigt och i grupp med stor säkerhet. Eleven tar ofta eget initiativ och omprövar när det behövs. Klarar av att leda en grupp framåt mot ett mål.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.
Tillaga måltider.
Eleven klarar med lite stöd att laga måltider och baka. Tar gärna ansvar för enstaka arbetsuppgifter i köket, de som eleven själv upplever som ”enkla”. Eleven glömmer ofta att skapa en trivsam måltidsmiljö som innefattar helheten t.ex dukning med anpassat porslin och bestick.
Eleven har relativt goda kunskaper i att laga måltider och baka men kan behöva stöd lite då och då. Eleven tänker ibland på att skapa en trivsam måltidsmiljö som innefattar helheten t.ex dukning med anpassat porslin och bestick. Väljer att i gruppen utföra olika arbetsuppgifter, men inte de som eleven upplever som ”svårast”.
Eleven har goda kunskaper i att laga måltider och baka, och behöver något stöd vid enstaka tillfällen. Eleven tänker oftast på att skapa en trivsam måltidsmiljö som innefattar helheten t.ex dukning med anpassat porslin och bestick. Väljer att i gruppen utföra olika arbetsuppgifter, även de de som eleven upplever som lite svårare.
Eleven har mycket goda kunskaper i att laga måltider och baka, och klarar självständigt att utföra arbetsuppgifter och att skapa en trivsam måltidsmiljö som innefattar helheten t.ex dukning med anpassat porslin och bestick. Väljer att i gruppen utföra olika arbetsuppgifter oavsett svårighetsgrad.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.
Beräkning av mängder vid matlagning.
Eleven har grundläggande kunskaper i beräkning av mängder, men kan behöva stöd i att ändra ett recept (beräkna om t.ex. från 2 till 4 pers).. Eleven vet oftast vilket mått som är vilket.
Eleven har relativt grundläggande kunskaper i beräkning av mängder, men kan behöva stöd lite då och då att ändra ett recept (beräkna om t.ex. från 2 till 4 pers).. Eleven vet oftast vilket mått som är vilket.
Eleven har goda kunskaper i beräkning av mängder, men känner sig enstaka gånger osäker på att ändra i receptet (beräkna om t.ex. från 2 till 4 pers). Eleven vet vilka mått som är vilka.
Eleven har mycket goda kunskaper i beräkning av mängder. Klarar utan stöd att ändra i ett recept och vet alltid vilka mått som är vilka.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Olika metoder för bakning och matlagning.
Eleven är osäker på att utföra olika matlagnings- och bakmetoder och är osäker på vad olika begrepp betyder t.ex fräsa, bryna, steka. Eleven häller t.ex. pasta i kallt vatten eller tar varmt vatten direkt från kranen. Eleven behöver stöd i att anpassa temperaturen vid stekning och stöd för att se om degen är färdigjäst eller inte.
Eleven har grundläggande kunskaper om matlagnings- och bakmetoder men kan ibland vara osäker på vad olika begrepp betyder. Eleven kan för det mesta utföra metoderna korrekt utifrån instruktioner men kan behöva ett visst stöd då och då. Eleven anpassar oftast ,utan stöd, temperaturen vid stekning och kan oftast se om degen är färdigjäst eller inte.
Eleven har goda kunskaper om matlagnings- och bakmetoder och kan oftast vad de olika begreppen betyder. Eleven kan för det mesta utföra metoderna korrekt utifrån instruktioner utan stöd. Eleven anpassar oftast temperaturen vid stekning och kan oftast se om degen är färdigjäst eller inte.
Eleven kan självständigt genomföra olika slags matlagnings- och bakmetoder utan stöd från andra elever eller lärare, och har full förståelse för de begrepp som förekommer. Eleven utför metoderna korrekt utifrån instruktion, ser när temperaturer behöver ändras, vet när degen är färdigjäst och har rätt konsistens, förlitar sig inte på gräddningstiden i boken utan har själv uppsikt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Användning av redskap och teknisk utrustning.
Eleven är osäker på vilka redskap som ska/kan användas till olika moment och använder ofta fel redskap t.ex. visp istället för träsked eller metallstekspade till gjutjärn. Eleven är ofta osäker på att använda teknisk utrustning t.ex. ugn, spis, elvisp osv och ber gärna om stöd/hjälp av lärare.
Eleven har grundläggande kunskap om vilka redskap som ska/kan användas till det moment som utförs, dock ställs ibland kontrollfrågor vid osäkerhet. Eleven använder teknisk utrustning t.ex ugn, spis. elvisp o.s.v men behöver stöd ibland.
Eleven vet oftast vilka redskap som ska/kan användas till det moment som utförs. Eleven använder teknisk utrustning t.ex ugn, spis. elvisp o.s.v oftast utan stöd.
Eleven vet vilka redskap som ska och kan användas till det moment som utförs och använder sig av teknisk utrustning självständigt utan något stöd av lärare eller annan elev.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring.
Eleven har svårt att avgöra hur ett livsmedel ska hanteras t.ex. att inte skära kyckling på samma skärbräda som grönsaker. Eleven rengör och diskar på ett mycket enkelt sätt, som inte är speciellt noggrant t.ex. torkas inte disken torr utan läggs ner blöt i lådorna, torkar stekjärn med handduk. Diskar oftast under rinnande vatten.
Eleven visar ibland att denne har förståelse för hur viktigt det är att hantera olika livsmedel rätt men behöver ett visst stöd i hur man hanterar olika redskap till olika livsmedel och att man diskar dem mellan användningen. Eleven rengör och diskar på ett mer utvecklat och noggrant sätt. Använder rätt mängd diskmedel, diskar i varmt vatten och diskar enligt instruktion (dvs. häller upp vatten med plopp).
Eleven visar oftast att denne har förståelse för hur viktigt det är att hantera olika livsmedel rätt, genom att t.ex. använda olika redskap till olika livsmedel eller diska dem emellanåt. Eleven rengör och diskar på ett mer utvecklat och noggrant sätt. Använder rätt mängd diskmedel, diskar i varmt vatten och diskar enligt instruktion (dvs. häller upp vatten med plopp).
Eleven visar med stor säkerhet att denne vet hur livsmedel ska hanteras och är noga att diska skärbräda mellan hantering av kött och grönsaker eller använder två olika skärbrädor. Är också noga med att ställa tillbaka kylvaror i kylen. Eleven organiserar sin disk och underlättar rengör genom att t.ex. att ställa disken i vatten. Är självständig och mycket noggrann. Använder rätt mängd diskmedel, diskar i varmt vatten och diskar enligt instruktion (dvs. häller upp vatten med plopp).
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, miljö och ekonomi.
Motivera och diskutera
Eleven ger enkla eller knapphändiga motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi. T.ex. ”jag valde kyckling för att det är bättre för miljön”.
Eleven ger grundläggande motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi. T.ex. ”jag valde kyckling för att det är bättre för miljön och det har något med utsläpp att göra"...
Eleven ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi. T.ex. ”jag valde kyckling för att det påverkar miljön mindre genom att det är minskade utsläpp”
Eleven ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi. T.ex. ”jag valde kyckling för att det påverkar miljön mindre genom att det är minskade utsläpp, och minskade utsläpp leder till att minska växthuseffekten…..”
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Ge omdöme och reflektera över sitt arbete.
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Enkla omdömen innefattar övergripande och enkla analyser. Ett enkelt omdöme är t.ex. ”arbetet gick bra och maten blev god”
Eleven ger grundläggande omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Grundläggande omdömen innefattar övergripande och enkla analyser. Ett enkelt omdöme är t.ex. ”arbetet gick bra och maten blev god och vi är nöjda med resultatet.”
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Utvecklade omdömen innefattar djupare och mer specifika analyser. Ett utvecklat omdöme kan t.ex. vara ”arbetet gick bra för att vi planerade i god vilka moment vi skulle börja med och utförde metoderna utifrån de instruktioner som vi lärt oss och resultatet blev som vi hade tänkt oss”
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Ett välutvecklat omdöme kan t.ex. vara ”arbetet gick bra för att vi planerade vilket moment som tog längst tid och började med det, vi utförde metoderna utifrån de instruktioner som vi lärt oss och resultatet blev som vi hade tänkt oss, men om vi hade gjort såhär istället.. så hade det blivit… vi kanske skulle tänkt på mer krydda etc.”
Eleven kan föra resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Näringslära
Eleven har en enklare förståelse för hur måltider kan kombineras utifrån olika behov (allergi, idrottande personer, vegetarisk kost, stillasittande livsstil etc). Eleven kan därmed föra enkla resonemang kring individuella behov av energi och näring samt har en grundläggande kunskap kring vilka verktyg (t.ex. tallriksmodellen) som kan användas vid måltidsplanering. Eleven kan till viss del förklara vad kroppen består av och behöver för att fungera samt vad de olika näringsämnena har för uppgift i kroppen.
Eleven har en grundläggande förståelse för hur måltider kan kombineras utifrån olika behov (allergi, idrottande personer, vegetarisk kost, stillasittande livsstil etc). Eleven kan därmed föra enkla resonemang kring individuella behov av energi och näring samt har en grundläggande kunskap kring vilka verktyg (t.ex. tallriksmodellen) som kan användas vid måltidsplanering. Eleven kan till viss del förklara vad kroppen består av och behöver för att fungera samt vad de olika näringsämnena har för uppgift i kroppen.
Eleven har en utvecklad förståelse för hur måltider kan kombineras utifrån olika behov (allergi, idrottande personer, vegetarisk kost, stillasittande livsstil etc). Eleven kan därmed föra utvecklade resonemang kring individuella behov av energi och näring samt har goda kunskaper kring vilka verktyg (t.ex. tallriksmodellen) som kan användas vid måltidsplanering. Eleven kan ge utvecklade förklaringar på vad kroppen består av och behöver för att fungera samt vad de olika näringsämnena har för uppgift i kroppen.
Eleven har en välutvecklad förståelse för hur måltider kan kombineras utifrån olika behov (allergi, idrottande personer, vegetarisk kost, stillasittande livsstil etc). Eleven kan därmed föra välutvecklade resonemang kring individuella behov av energi och näring samt har mycket goda kunskaper kring vilka verktyg (t.ex. tallriksmodellen) som kan användas vid måltidsplanering. Eleven kan ge välutvecklade förklaringar på vad kroppen består av och behöver för att fungera samt vad de olika näringsämnena har för uppgift i kroppen.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då resonemang med koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Ungas privatekonomi
Eleven har en viss medvetenhet för den egna ekonomin, exempelvis kunskaper i att handla över internet, på kredit, använda avbetalning, teckna abonnemang.
Eleven har en grundläggande medvetenhet för den egna ekonomin, exempelvis kunskaper i att handla över internet, på kredit, använda avbetalning, teckna abonnemang.
Eleven har en relativt god medvetenhet för den egna ekonomin, exempelvis kunskaper i att handla över internet, på kredit, använda avbetalning, teckna abonnemang.
Eleven har en god medvetenhet för den egna ekonomin, exempelvis kunskaper i att handla över internet, på kredit, använda avbetalning, teckna abonnemang.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då resonemang med koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Hushållets ekonomi
Eleven har en enkel helhetsförståelse för ekonomin i hemmet och för relationen mellan inkomster och utgifter.
Eleven har en grundläggande helhetsförståelse för ekonomin i hemmet och för relationen mellan inkomster och utgifter. Eleven har även kunskap om hur man arbetar med en budget.
Eleven har en utvecklad helhetsförståelse för ekonomin i hemmet och för relationen mellan inkomster och utgifter. Eleven har en utvecklad kunskap om hur man arbetar med en budget.
Eleven har en välutvecklad helhetsförståelse för ekonomin i hemmet och för relationen mellan inkomster och utgifter. Eleven har god kunskap om hur man arbetar med en budget.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då resonemang med koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Ställningstagande vid val av varor och tjänster.
Eleven använder sina kunskaper om ungas privatekonomi och för enkla resonemang med visst stöd vid val av varor och tjänster, med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Eleven använder sina kunskaper om ungas privatekonomi och för grundläggande resonemang vid val av varor och tjänster, med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Eleven använder sina kunskaper om ungas privatekonomi och för utvecklade resonemang vid val av varor och tjänster, med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Eleven använder sina kunskaper om ungas privatekonomi och för välutvecklade resonemang vid val av varor och tjänster, med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Eleven kan beskriva och föra resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter, och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven visar en viss förståelse för grundläggande konsumentlagstiftning dvs. de lagar och regler som finns vid köp av produkter och tjänster. T.ex. om du vill lämna tillbaka en vara eller vad som gäller när du ingår ett avtal.
Eleven visar en relativt god förståelse för grundläggande konsumentlagstiftning dvs. de lagar och regler som finns vid köp av produkter och tjänster. T.ex. om du vill lämna tillbaka en vara eller vad som gäller när du ingår ett avtal.
Eleven visar en god förståelse för grundläggande konsumentlagstiftning dvs. de lagar och regler som finns vid köp av produkter och tjänster. T.ex. om du vill lämna tillbaka en vara eller vad som gäller när du ingår ett avtal.
Eleven visar en mycket god förståelse för grundläggande konsumentlagstiftning dvs. de lagar och regler som finns vid köp av produkter och tjänster. T.ex. om du vill lämna tillbaka en vara eller vad som gäller när du ingår ett avtal.
Eleven kan föra underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Livsmedel och andra varors produktion och transport samt dess påverkan på miljön
Eleven kan föra enkla resonemang kring hur en vara har producerats och transporterats samt vilka konsekvenser detta har för miljön.
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring hur en vara har producerats och transporterats samt vilka konsekvenser detta har för miljön.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring hur en vara har producerats och transporterats samt vilka konsekvenser detta har för miljön.
Eleven kan föra mycket välutvecklade resonemang kring hur en vara har producerats och transporterats samt vilka konsekvenser detta har för miljön.
Eleven kan föra underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Resurshållning
Eleven kan föra enkla resonemang och visa enkla kunskaper om hur man kan hushålla med och ta vara på olika varor i hemmet. Eleven har ett enklare miljömässigt förhållningssätt till vardagliga förbrukningsvaror. Detta genom att visa kunskap om t.ex. inte använda mer än vad som behövs, minska matsvinn genom att beräkna mängder, laga mat av rester kunna avgöra vilka livsmedel som är fräscha eller dåliga etc.
Eleven kan föra utvecklade resonemang och visar enkla kunskaper om hur man kan hushålla med och ta vara på olika varor i hemmet. Eleven har ett utvecklat miljömässigt förhållningssätt till vardagliga förbrukningsvaror. Detta genom att visa kunskap om att t.ex. inte använda mer än vad som behövs, minska matsvinn genom att beräkna mängder, laga mat av rester kunna avgöra vilka livsmedel som är fräscha eller dåliga etc.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang och visa kunskaper om hur man kan hushålla med och ta vara på olika varor i hemmet. Eleven har ett välutvecklat miljömässigt förhållningssätt till vardagliga förbrukningsvaror. Detta genom att visa kunskap om t.ex. inte använda mer än vad som behövs, minska matsvinn genom att beräkna mängder, laga mat av rester kunna avgöra vilka livsmedel som är fräscha eller dåliga etc.
Eleven kan föra mycket välutvecklade resonemang och visa kunskaper om hur man kan hushålla med och ta vara på olika varor i hemmet. Eleven har ett mycket välutvecklat miljömässigt förhållningssätt till vardagliga förbrukningsvaror. Detta genom att visa kunskap om t.ex. inte använda mer än vad som behövs, minska matsvinn genom att beräkna mängder, laga mat av rester kunna avgöra vilka livsmedel som är fräscha eller dåliga etc.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.
Metoder och rutiner vid tvätt och rengöring
Eleven kan med stöd hantera och resonera kring de metoder och rutiner som finns för tvätt och rengöring. Eleven har en enklare förståelse för hur man på olika sätt kan minska påfrestningarna på miljön t.ex. genom att dosera rätt, vädra kläder ibland etc.
Eleven kan på ett godtagbart sätt hantera och resonera kring de metoder och rutiner som finns för tvätt och rengöring. Eleven har en enklare förståelse för hur man på olika sätt kan minska påfrestningarna på miljön t.ex. genom att dosera rätt, vädra kläder ibland etc.
Eleven kan på ett utvecklat sätt hantera och resonera kring de metoder och rutiner som finns för tvätt och rengöring. Eleven har en utvecklad förståelse för hur man på olika sätt kan minska påfrestningarna på miljön t.ex. genom att dosera rätt, vädra kläder ibland etc.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt hantera och resonera kring de metoder och rutiner som finns för tvätt och rengöring. Eleven har en välutvecklad förståelse för hur man på olika sätt kan minska påfrestningarna på miljön t.ex. genom att dosera rätt, vädra kläder ibland etc.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.
Diskning och rengöring
Eleven rengör och diskar på ett mycket enkelt sätt, som inte är speciellt noggrant t.ex. torkas inte disken torr utan läggs ner blöt i lådorna, torkar stekjärn med handduk. Diskar oftast under rinnande vatten. Glömmer att rengöra hoarna och arbetsytorna efter arbetspasset och behöver påminnas flera gånger.
Eleven rengör och diskar på ett grundläggande sätt men glömmer att skölja och organisera disken innan diskningen. Använder rätt mängd diskmedel, diskar i varmt vatten och diskar enligt instruktion (d.v.s. häller upp vatten med plopp). Rengör hoar och arbetsytor på ett grundläggande sätt men behöver påminnas innan allt är klart.
Eleven organiserar sin disk och underlättar rengöringen genom att t.ex. att ställa disken i vatten innan diskningen. Är självständig och noggrann. Använder rätt mängd diskmedel, diskar i varmt vatten och diskar enligt instruktion (d.v.s. häller upp vatten med plopp). Ställer disken så att disken rinner av i diskstället och torkar disken torr. Rengör hoarna och torkar diskbänk och arbetsytor bra.
Eleven organiserar sin disk och underlättar rengöringen genom att t.ex. att ställa disken i vatten. Är självständig och mycket noggrann. Använder rätt mängd diskmedel, diskar i varmt vatten och diskar enligt instruktion (d.v.s. häller upp vatten med plopp). Ställer disken så att disken rinner av i diskstället och torkar disken torr. Rengör hoarna mycket noggrant och torkar diskbänk och arbetsytor mycket noggrant. Köket blänker när man är klar!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: