Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4a_Projektutvärdering_Farsta_förskolor

Skapad 2020-06-17 08:13 i 185361 Förskolan Skogsbacken Stockholm Farsta
Förskola
Vad är det som gör att det inte rasar?

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering: Bygg projektet

Bygg projektet har haft flera fokus områden. barnen har experimenterat med olika byggmaterial för att kunna jämföra och lära känna materialets byggegenskaper. Dem har även lärt sig vad många kända och höga byggnader runt om i världen heter. Litteratur om bygg och byggprocesser har lästs och vi har titta på riktiga byggarbetsplatser. 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt:

 • Använd er av stödfrågorna nedan
 • Använd er av tidigare reflektioner och analyser
 • Använd er av tidigare planeringar och lärloggar, filtrera med hjälp av etiketter.
 • Sortera med hjälp av delen "läroplan" i Planering & Bedömning samt etiketter ni använt er av.

Stödfrågor till projektutvärderingen

 •  Barnen erbjöds olika bygg material för att utforska och lära känna materialets byggegenskaper. De fick olika uppdrag som att bygga högt eller stadigt. Att samarbeta i smågrupper för att kunna kommunicera olika idéer med varandra. Barnen delade med sig av hur olika byggmaterial bäst skulle användas. Att det exempelvis var bra att börja bygga med dom största kartongerna.
 • Vi uppfyllde projektets syfte genom att barnen fick möjlighet att undersöka olika material under byggprocessen. Detta samtidigt som dom fick reflektera över varför vissa situationer uppstod vid användandet av visst material. Vi ställde frågor om hur de tänkte och vad dom hade för bygg strategier. Barnen har fått utforska och experimentera med olika material under projektets gång och dom har även lärt sig nya ord samt begrepp. Dom har också lärt sig namnen på de högsta och mest kända byggnaderna i världen.  
 • Barnen har haft inflytande genom att de har fått bestämma vad som ska byggas, de har fått skapa i olika material och även då skapat det som intresserat dom mest. I pic collage fick barnen välja en känd byggnad som de skulle klättra upp för. Projektet har styrts av barnens intressen. När vi upptäckte att kända byggnader var intressant fördjupade vi oss mer i hur höga byggnaderna var, jämförde hur höga de var och tittade på kartan för att peka ut var i världen dom finns, hur kan man ta sig dit var några . Några hade varit till vissa byggnader och fick berätta om sina upplevelser. Andra började göra upp planer med sina vårdnadshavare om att resa till just deras favorit byggnad. Projektet har varit roligt och inspirerande och  Hur har barnen haft inflytande i projektet?
 • Med stöd av bilder och filmer från barnens skapande och annat från byggprojektet har barnen reflekterat. Vi har ställt frågor som rör projektet i helgrupp och i mindre grupper. Barnen har också tecknat olika sekvenser ur projektet som exempelvis deras upplevelser av besöket till Globen.
 • Barnen har lärt sig nya begrepp och ord som har med bygg och byggnader att göra. Dom har lärt sig vad kända byggnader runt om i världen heter. Dom har lärt sig att planera och ha en strategi innan man börjar bygga. Detta vet vi då barnen använt sig av ord och begrepp i leken. De har vid andra tillfällen som vid skapande i atéljen, tecknat och berättat att det föreställer Eiffeltornet, Lutande tornet eller en annan byggnad. Barnen har även uttryckt att dom vill besöka/åka till länderna för att se en viss byggnad. Barnen har pekat på inspirationsbilder av kända byggnader/bilder i böcker och namngivit dessa. Barnen har lärt sig hantera vissa kommandon i appen Pic collage. Vi har hört och sett att barnen innan dom ska börja bygga kommunicerar med varandra och ger förslag på hur man ska bygga samt vad som ska byggas.Barnen har lärt sig att använda höger och vänster vid vägbeskrivning. Detta gjorde barngruppen tillsammans barnen fick visa vägen hem till sig. 
 • Det enskilda barnet har lärt sig att använda ord och begrepp som är kopplade till byggprojektet. Detta vet vi då vi hört och sett barnen använda det i leken. även kända byggnader har varit med i leken, vid samtal/dialog mellan barnen eller med oss pedagoger. 
 • Vi har använt orden lärande /(lärt mig) vid reflektion med barnen och efter en lärandesituation för att uppmärksamma barnen på vad de har utvecklat och lärt sig. Detta vet vi då barnen själva har uttryckt att de kan och vet att det är så.
 • Vi har haft en plan och struktur för hur vi ska jobba med projektet och det har gått som vi tänkt. Det som var svårast att genomföra och undervisa i var gravitationskraften.
 • Den har varit inspirerande och uppmuntrande med hjälp av böcker, bilder och barnens egna verk som finns synligt i miljön. 
 • Vårdnadshavarna har involverats genom att de har bidragit med byggmaterial (kartonger i olika storlekar). De har kommit med tips om vilka byggnader man kan besöka och dem har berättat om egna erfarenheter som rör byggnader. 
 •  Det var bra att barnen fick prova olika materials byggegenskaper, det var flera fokusområden i projektet. Mindre bra att vi pga Corona inte kunde genomföra studiebesök och andra utflykter. 
 • Barnen har lärt sig mycket och pratar och leker mycket kring projektet. Vi har på olika sätt jobbat med projektet. Digitalt, 2 dimensionellt skapande och 3 dimensionellt och barnen är fortfarande intresserade av byggnader och bygg.
 • Att ta tag i den viktigaste frågeställningen i tid för att hinna med den.
 • Nytt material som barnen serveras är viktigt att barnen först får bekanta sig med och skapa en relation till.
 • Den sociokulturella teorin då vi tänker att lärande äger rum hela tiden och i sociala sammanhang. Vi går tillsammans till olika byggnader och talar, diskuterar, reflekterar med varandra. Vygotskys teori om stöttning och proximala utvecklingszonen. Deweys teori "Learning by doing). 
 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: