Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 - skriva

Skapad 2020-06-17 08:56 i Sunnerstaskolan Uppsala
En beskrivning av hur vi arbetar med olika texttyper i svenska utifrån läroboken Zickzack.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att utveckla ditt skrivande genom att arbeta med olika texttyper i läroboken Zick Zack och lära dig mer om texternas syfte och språkliga drag. Efter varje kapitel får du skriva en egen avslutande text där du visar vad du lärt dig.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer arbeta med:

 • beskrivande text
 • argumenterande text
 • förklarande text
 • berättande text

 Vi kommer träna på att:

 • förstå syftet med olika texttyper  
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av, och i vilken ordning delarna kommer.
 • lära sig vilka språkliga drag och begrepp som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem.  

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar och övningar där vi går igenom och tränar på de typiska språkdrag och hur de olika texttyper är uppbyggda. 
 • skriva gemensamma texter i helklass med stöd av läraren.
 • på egen hand planera och skriva en text av varje texttyp. 

Läromedel:

 • Zick Zack - Skrivrummet åk 5
Bedömning

Du ska:

 • förstår syftet med den aktuella texttypen.
 • kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet.
 • kan använda strukturen för den aktuella texttypen.
 • kan använda de språkliga drag och begrepp som är typiska för texttypen.

Du visar vad du kan:

 •  genom att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner.
 •  vid skriftligt arbete.
 •  i egen skriven text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: