Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5- Läsa

Skapad 2020-06-17 09:12 i Sunnerstaskolan Uppsala
En beskrivning av hur vi arbetar med skönlitteratur i åk 4-5.
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under året att läsa olika böcker och utdrag ur böcker och träna på läsförståelse och läsflyt. Du ska få träna på att reflektera över innehållet i det vi läser och få ta del av andras upplevelser av berättande texter. Genom att träna på att samtala kring det vi läser blir vi förutom bättre läsare också bättre på att kunna uttrycka oss om annat i livet!

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa olika skönlitterära böcker och utdrag ur böcker, både högt och tyst
 • Lyssna på högläsning
 • Diskutera böckers handling och innehåll både muntligt och skriftligt
 • Diskutera olika delar av boken utifrån frågor
 • Göra olika arbetsuppgifter utifrån boken
 • Sammanfatta delar av boken, både muntligt och skriftligt
 • Skriva egna tankar om boken
 • Arbeta med frågor och reflektioner kring bokens innehåll (t.ex göra jämförelser och kopplingar)
 • Illustrera delar av boken och motivera illustrationen
 • Arbeta med ordförståelse
 • Arbeta med olika lässtrategier
 • Arbete enskilt, i par och i grupp

Några av de böcker vi kommer att läsa/lyssna på och arbeta med:

 • Eldens hemlighet av Henning Mankell
 • Brorsan är kung av Jenny Jägerfeld
 • Balladen om en bruten näsa av Arne Svingen

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom:

 • att läsa högt och tyst
 • de sammanfattningar du gör, av delar av boken och boken i sin helhet, både muntligt och skriftligt
 • att delta aktivt i de diskussioner och samtal vi har kring boken, i större eller mindre grupp
 • att svara på frågor kring boken
 • att kunna berätta vad du tyckte om boken och motivera detta
 • att kunna använda olika lässtrategier 
 • att kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter
 • att genomföra bedömningsuppgifter i boken Tummen upp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: