👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa läsår 2020/2021

Skapad 2020-06-17 09:20 i Ånestadsskolan Linköping
Ett arbete i svenska där vi kommer att resa runt i Europa med hjälp av boken "Fröken Europa". Till detta arbetsområde kommer uppgifter som handlar om språklära, läsning, läsförståelse och skrivande av olika slags texter.
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Inom arbetsområdet "Fröken Europa" kommer du att träna ditt läsflyt och din förmåga att tolka och förstå textens innehåll genom olika lässtrategier. Du kommer även att få diskutera boken tillsammans med dina klasskamrater.Det arbete som du kommer att göra utgår från boken "Fröken Europa".

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att arbeta med läsning, läsförståelse och samtal/diskussioner kopplat till boken "Fröken Europa".

Hur ska vi arbeta?

 • Lyssna på högläsning, läsa tyst själv eller högläsning i bokcirkel och sedan träna läsförståelse genom olika strategier:
 • Svara på frågor om texten.
 • Sammanfatta det vi läst. 
 • Förutspå vad som kommer hända i texten genom att ta hjälp av det vi redan vet.
 • Samtala och diskutera innehållet i boken med klasskamraterna.

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas fortlöpande genom att

 • Jag lyssnar hur aktiv du är i samtal och diskussioner om texten.
 • Jag lyssnar på flytet och din förmåga att använda olika lässtrategier när du läser högt.
 • Jag bedömer även din förmåga att analysera och tolka innehållet i boken.
 • Jag lyssnar på hur du beskriver din upplevelse av textens innehåll.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 5

Fröken Europa

Ett arbetsområde i svenska med utgångspunkt i den skönlitterära boken Fröken Europa
På väg att nå
1
2
3
Läsa
Kunna läsa med flyt och använda lässtrategier
 • SvA  4-6
Du läser med flyt och använder dig av minst en lässtrategi på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser med gott flyt och använder dig av flera lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt och använder dig av flera lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Sammanfatta och kommentera innehåll
 • SvA  4-6
Du kan på ett enkelt sätt uttrycka hur du upplever texten i en grundläggande läsförståelse
Du visar en god läsförståelse genom att uttrycka dig om texten på ett utvecklat sätt.
Du visar en mycket god läsförståelse genom att uttrycka textens innehåll på ett väl utvecklat sätt.
Tolka och resonera
Beskriva sin upplevelse av det lästa
 • SvA  4-6
Du har visat att du till viss del kan tolka och föra till viss del underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Du har visat att du kan tolka och föra relativt väl underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Du har visat att du kan tolka och föra väl underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Samtala
Ställa frågor och föra fram egna åsikter
 • SvA  4-6
Du deltar relativt aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Du deltar aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Du deltar mycket aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.