Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 2

Skapad 2020-06-17 09:35 i Gemensamt grundskola Norrtälje Norrtälje
Pp i arbetsområdet Trafik för åk 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I detta arbete om trafik får du lära dig några vanliga trafikmärken, trafikregler och hur du tar dig fram på ett säkert sätt. Vi kommer också prata om miljövänliga sätt att ta sig fram i trafiken.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna säkert kan ta sig fram i trafiken och ha förståelse för hur man kan välja transportsätt ur ett miljövänligt perspektiv.

Centralt innehåll

Konkreta mål

Eleverna ska jobba mot att de:

 • kan tolka de vanligaste vägmärkena
 • kan ta sig fram i trafiken genom att följa trafikregler till fots och med cykel
 • vet hur en godkänd cykel ska vara utrustad
 • förstå betydelsen av reflex i mörker
 • kan förklara varför det är mer miljövänligt att åka buss en bil

 

Arbetssätt

 • målar trafikmärken och lär oss vad de betyder.
 • gör trafikpromenader för att träna på att gå över gatan och att gå på vänster sida.
 • samtalar om olika trafiksituationer runt skolan.
 • gör en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan (bil, buss, gå och cykla).
 • samtalar om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.
 • ser på filmen Gatusmart om reflexer och säkra cyklar samt Trygg i trafiken cykla och gå.
 • diskuterar, reflekterar över trafikfaror, vägmärken och miljöaspekter 

Ord och begrepp:

trafik

vägmärken

bilist

anvisningsmärke

trafikregler

stopplikt

övergångställe

gångbana

fotgängare

reflexer

trafikant

cyklist

strålkastare

broms

Kollektivtrafik

 

Språkmål:

Kunna använda nya ord och begrepp i samtal och diskussioner. Kunna tala för varför det är bättre att åka kollektivtrafik än att köra bil själv.

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån aktivitet på lektionerna; reflektioner, diskussioner.

Praktiska tester ute i trafiken

Visar i bild på vad trafikfara kan vara

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

SO
Trafik, matris åk 1

På väg mot godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Mer än godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Trafik
Vägmärken
Du kan berätta vad de vanligaste vägmärkena betyder(stopplikt, cykelbana, gångbana, övergångsställe, hastighetsbegränsningar)
Du kan berätta vad de vanligaste vägmärkena betyder och heter
Normer & regler i vardagen
Du kan berätta om olika trafikregler som gäller för fotgängare och cyklister. Du ge exempel på varför de kan behövas. Du visar i bild vilka delar på cykeln som måste finnas med för den ska vara godkänd.
Du kan berätta om olika trafikregler som gäller för fotgängare, cyklister och bilar. Du ge exempel på varför de finns och vad som skulle hända om de inte fanns. Du visar i bild vilka delar på cykeln som måste finnas med för den ska vara godkänd och kan förklara varför.
Närområdet
Skolvägen
Du kan beskriva din skolväg och de trafikfaror som finns längs vägen.
Du vet vad en trafikfara är och kan märka ut den på din skolvägsbild och förklarar hur faror kan undvikas.
Samhällsfunktioner, yrken & verksamheter
Du berättar om kollektivtrafiken i Norrtälje.
Du berättar om kollektivtrafiken i Norrtälje och i Stockholm.
Människans miljöpåverkan
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Du kan t.ex. berätta varför det är bättre att åka buss än att åka bil.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Du kan t.ex.berätta varför det är bättre att åka tåg än att åka buss.
Trafikmiljö
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: