Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, idrotter och spel

Skapad 2020-06-17 09:42 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Eleverna arbetar med lekar och lagspel. De arbetar med syftet rörelseaktiviteter.
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Allsidig rörelse i olika sammanhang genom lekar, idrotter och spel.

Innehåll

Mål

Vi kommer under läsåret att träna på olika lekar, idrotter och spel med och utan boll.

Fokus kommer att ligga på samarbete, följa regler, följa instruktioner och träna på att anpassa sina rörelser. Syftet är att utveckla den allsidiga rörelseförmågan.

Vi kommer även att prata om att förebygga skador som man bland annat gör genom att följa regler, ta hänsyn till sina kamrater samt anpassa miljön för att kunna leka och spela säkert .

Arbetssätt

På lektionerna kommer du att utvecklas genom att du får:

 • Prova på olika lekar idrotter och spel, både med och utan boll.
 • Träna samarbete och att ta hänsyn till varandra.
 • Träna på att anpassa dina rörelser efter aktiviteten.
 • Träna på att se och diskutera hur man kan förebygga risker i olika lekar och i miljön.

Bedömning

Se matris

Uppgifter

 • Plan Ht 20

 • Plan Ht20

 • Plan ht. -20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

E
C
A
Lekar, spel och idrotter
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Kommunikativ förmåga
Du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: