Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2A

Skapad 2020-06-17 09:47 i Parkskolan Kristianstad
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Under Läsåret 20/21 arbetar vi med läromedlet Favorit Matematik 2A med kompletterande delar ur Favorit Matematik 2B.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel, arbeta med matteboken samt färdighetsträna på arbetsblad. Du får en mattebok som heter Favorit Matematik 2a, du som behöver mer utmaningar får extra material att få arbeta med.  

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet i boken (och diagnossidor), stenciler, när vi arbetar laborativt, när vi spelar spel och genom att aktivt delta i diskussioner.

Vi kommer även ta det skriftliga bedömningsstödet från Skolverket för att se hur mycket du kan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit Matematik 2A

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Område 1
talen 0-100
Du tränar på att kunna alla talen från 0-100. Du tränar på att kunna ange talen före och efter ett bestämt tal. Du tränar på vad ental och tiotal är.
Du kan alla talen från 0-100. Du kan ange talen före och efter ett bestämt tal. Du vet vad ental och tiotal är.
Område 2
addition och subtraktion med ental och tiotal
Du tränar på att kunna addera och ental och tiotal. Du tränar på att subtrahera ental och tiotal.
Du kan addera ental och tiotal. Du kan subtrahera ental och tiotal.
Område 3
addition och subtraktion med tiotalsövergång
Du tränar på att räkna addition med tiotalsövergång. Du tränar på att räkna subtraktion med tiotalsövergång.
Du kan räkna addition med tiotalsövergång. Du kan räkna subtraktion med tiotalsövergång.
Område 5
addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
Du tränar på att räkna addition och subtraktion med uppställning. Du tränar på att räkna addition och subtraktion utan uppställning.
Du kan räkna addition och subtraktion med uppställning. Du kan räkna addition och subtraktion utan uppställning.
Område 6
multiplikation med 2, 5 och 10
Du tränar på 2:ans tabell. Du tränar på 5:ans tabell. Du tränar på 10:ans tabell.
Du kan 2:ans tabell. Du kan 5:ans tabell. Du kan 10:ans tabell.
Område 7
delnings- och innehållsdivision
Du tränar på att räkna division.
Du kan räkna division.
Område 8
tal i bråkform
Du tränar på att läsa av hur många delar en figur är delad i. Du tränar på att dela figurer i lika stora bestämda delar.
Du kan läsa av hur många delar en figur är delad i. Du kan dela figurer i lika stora bestämda delar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: