Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-06-17 10:05 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Geografi
Vi kommer att fördjupa oss i vår egen världsdel, Europa genom att utgå från filmserien "Geografens testamente". Vi kommer även att arbeta med Gleerups digitala läromedel.

Innehåll

Europa

Vi kommer att utgå från Geografens testamente och lära oss om natur, berg, floder, slätter och städer i Europa. Vi kommer också att fördjupa oss i och jämföra de olika regionerna i Europa. Vi kommer att använda Gleerups digitala läromedel, olika läroböcker och olika typer av kartor i vårt arbete. En del geografiska namn på t ex länder och städer kommer vi att lära oss. 

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske i muntliga och skriftliga arbetsuppgifter.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 41-51

Begreppslista:
kontinent
slätt
bergskedja
halvö
stäpp
våtmark
polarklimat
glaciär
m ö.h.
dal
dalgång
vattendrag
delta
flodmynning
tidvatten, ebb och flod
vegetation
region
klimat
kust

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: