Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ljud

Skapad 2020-06-17 10:01 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Sökord i banken
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vad är ljud? Vad är ljus? Hör och ser djuren samma saker som vi människor?

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer att få lära dig om två spännande områden; ljud och ljus. Du kommer att lära dig om bland annat atomer, molekyler, ljudvågor och ljuskällor. Våra ögon och öron hjälper oss att se och höra. Men finns det ljud som vi inte kan höra? Och ljus som vi inte kan se? Varför har elefanter så stora öron? Hur kan katter vara ute och röra sig i mörker?

 

Mål för eleven:

 • Du kan berätta om ljus
 • Du kan berätta om ljud 
 • Du kan genomföra undersökningar/experiment utifrån en laborationsrapport 

Arbetssätt:

Du kommer att få lyssna på genomgångar, arbeta utifrån film, göra experiment/undersökningar, samtala, läsa och skriva om ljus och ljud. Du kommer att arbeta i helklass, i grupper/par och enskilt. Vi utforskar tillsammans i klassen där du får möjlighet att undersöka och lära sig mer om det som intresserar dig inom ljus och ljud. 

Redovisningsform:

Du kommer att få göra en film och ljud och en film om ljus. I filmerna berättar/visar du dina kunskaper. Du kommer  även att arbeta i ett häfte där du arbetar med texter och fyller i laborationsrapporter. 

Bedömning:

Du kommer att få träna och utforska tillsammans med dina klasskompisar. Under dessa övningar önskas att du deltar aktivt och att du kan berätta om ljus och ljud i dina filmer. Under dina undersökningar och experiment tränar du på att dokumentera tankar och händelser och även jämföra dina resultat med andras resultat. 

Reflektion:

Allt hänger ihop. Du har innan lärt dig om solen. Varför är den viktig i detta temaarbete? Du har även lärt dig om kroppen. Varför är kroppen viktig i detta temaarbete?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: