Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordan planering, Uppstart ht20

Skapad 2020-06-17 10:04 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Under uppstartsperioden är fokus i vår undervisning inom det sociala och emotionella målområdet i läroplanen för förskolan. Pedagog och barn skapar anknytning till varandra för välbefinnande och trygghet. Att också bli nyfiken, våga söka kontakt och samspela med nya barn är en förutsättning för barnets utveckling och lärande. Undervisningen syftar även till att ge både ”nya” och ”gamla” barn förutsättningar för att känna att de ingår i ett sammanhang och upplever en gruppgemenskap.

Innehåll

1.  Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 

 • b. Varför har vi valt detta mål?

Nu följer en uppstartsperiod där vi blir en ny grupp på förskolan. För barnens välbefinnande och trygghet är det viktigt att anknytningen blir bra. Att barnen blir trygga, nyfikna och söker kontakt på förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande. Vi vill skapa en gruppgemenskap där vi samspelar och visar känslor.

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 • visar sina känslor
 • söker kontakt med pedagogerna
 • hittar nya sociala konstellationer
 • på eget initiativ leker, eller efter uppmuntran deltar i lek tillsammans med andra eller pedagog 
 • ger uttryck för att de har roligt på förskolan
 • visar intresse och nyfiket utforskar förskolans lärmiljöer 

3. Planerad tidsperiod:

 Augusti-Oktober 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 IntroduktionPedagogerna håller sig nära barnen för att skapa en anknytning och tillit. Låta det gå långsamt fram i barnens takt.

 - LärmiljöSamma miljö de första dagarna för trygghet. För de nya barnen är föräldrarna med som stöd.

 - Planerad undervisningBarnen utforskar miljön i sin egna takt och vi erbjuder material som väckt deras intresse. Starta lekar för att skapa samspel, gemenskap och utmana fantasin.

 Spontan undervisningTa tillvara på barnens initiativ till kontakt. Samling för att locka till gemenskap.

 

Extra fokus på några av dessa områden i undervisningen:

Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Låta barnen påverka sin dag på förskolan. Intresse och behov går främst.

Flerspråkighet

Ta reda på om det finns någon sång/bok på modersmålet som barnet tycker om som vi kan använda oss av. Betydelsen av något ord som barnet använder.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: