Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiden sommar

Skapad 2020-06-17 10:45 i Rosendalsskolan Linköping
En planering om årstider/årstidsväxlingar med fokus sommar/sensommar. Djur och natur. Månaderna augusti och september.
Grundskola 1 Bild Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Vad händer i naturen på sommaren? Månaderna juni, juli och augusti och sensommaren.

Innehåll

Årstiden sommar

v 34-40

Innehåll/undervisning

Vi använder:

 • filmer
 • bildspel
 • arbetsblad
 • skriva ASL
 • teckna/rita

Du kommer arbeta med:

 • promenad till klassträdet och göra iakttagelser
 • skördetid i naturen
 • månaderna augusti och september
 • svampar

 

Vad ska jag lära mig?

 • Namnge trädets delar (stam, krona, rot, gren, kvist, blad/löv)
 • Namnge klassträdet
 • Namnge några svampar och dess delar
 • Känna till och kunna berätta något om årstiden sommar
 • Att kunna samtala om det jag lärt.

Tidsplan

Använd drop-in och andra småstunder för att öva in namn på arter.

v 34 introduktion klassens träd och trädets delar

v 35 besök klassens träd - iaktta och gör en uteaktivitet, efterarbeta besöket med återberättande text samt målaruppgift

v 36 månaden augusti samt bär/frukt

v 37 att skörda

v 38 besök klassens träd - iaktta och gör en uteaktivitet, efterarbeta besöket med  återberättande text samt målaruppgift

v 39 månaden september samt svampar

v 40 svampar och summativ bedömning

Hur ska jag visa det? (bedömning)

Para ihop ord och bild för trädets delar samt svampar.

Namnge klassträdet muntligt.

Att kooperativt kunna, med stöd av sin dokumentation, berätta något om det vi lärt om sommaren:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Årstid sommar

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för ämnet.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Trädets delar
 • SvA   3
Jag kan para ihop någon av trädets delar med en bild, men inte alla. Jag kan para ihop trädets delar med bild om en vuxen stöttar mig.
Jag kan para ihop merparten av trädets delar med en bild. En vuxen kan hjälpa mig att läsa orden men behöver inte stötta mig i parandet.
Jag kan självständigt para ihop trädets delar med en bild.
Vårt klassträd
 • NO   3
Jag kan inte tala om vad vårt klassträd heter.
Jag kan tala om vad vårt klassträd heter.
Svampar
 • NO   3
Jag kan para ihop bilder och namn för några svampar om en vuxen stöttar mig.
Jag kan para ihop minst 3 svampbilder med rätt namn. En vuxen kan hjälpa mig att läsa orden men inte stötta i att välja svamp.
Jag kan självständigt namnge mer än 3 svampar.
Berätta om sommaren
 • NO   3
 • NO   3
Jag kan med stöd av vuxen berätta något om det jag dokumenterat kring sommaren.
Jag kan berätta något för en kompis om sommaren när jag får använda min dokumentation.
Jag kan berätta utförligt med exempel om sommaren. Jag använder min dokumentation som stöd men berättar även annat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: