Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering English Year 6

Skapad 2020-06-17 11:00 i Stora Skedvi skola Säter
Grundskola 6 Engelska
Grov läsårsplanering över kommande arbetsområden under åk 6 i engelska.

Innehåll

Detta är en grovplanering över läsåret i åk 6 i engelska.

Längden och ordningen på de olika arbetsområdena kan komma att ändras under året.

Under hösterminen kommer vi ha störst fokus på muntlig interaktion och hörförståelse, då det kommer ett muntligt nationellt prov. Under våren sedan kommer två nationella prov med fokus på att läsa och skriva, samt hörförståelse. 

 

week 34-38, Theme 1. About me

Vi tränar på att presentera oss muntligt och i skrift. 

Vi tränar på små sambandsord,  artighetsfraser, am, is, are, have och has.

Vi arbetar med detta område och repeterar ord som handlar om family, pets and animals, hobbies, favourite things, how we live, interests mm.

Vi arbetar med studieteknik och gör detta parallellt även i svenskan. 

Här gör vi även dignosmaterial från Skolverkets bedömningsportal och boken Tummen Upp diagnosmaterial för åk 6

 

week 38-43 Theme 2. Opinions

Vi tränar vidare på att uttrycka våra åsikter i tal och skrift.

Vi repeterar ord som kan vara bra att kunna i diskussioner, frågeord och ord för att uttrycka om vi håller med eller inte och varför. 

Vi kör walk and talks, intervjuar kompisar och familjemedlemmar och tränar på att prata om vardagliga saker.

Här gör vi även dignosmaterial från Skolverkets bedömningsportal, gamla nationella prov och arbetar i boken Tummen Upp diagnosmaterial

Theme 3, Charlie and the Chocolate Factory- reading comprehension

Under höstterminen läser vi parallellt med de första två temaområderna tillsammans Kalle och chokladfabriken av Roald Dahl, på engelska. Kring texten arbetar vi med hörförståelse, med att översätta, ta ut och förstå krångliga ord i en text mm.

Här inspireras vi av spännande material från Roald Dahl och arbetar även med positiva beteenden och hur man skall vara som kompis och samhällsmedborgare. 

Vi arbetar även med grammatik i form av ing- form och dåtid i muntligt eller skrifligt återberättande.

 

Week 44- Autumn break- höstlov

Week 45-49 Theme 4. Places, travelling, news (we might start this theme earlier).

Vi pratar om vart vi varit, vart vi vill resa och lär oss lite om några engelskspårkiga länder.

Vi arbetar med att skriva texter och kombinera texter med bilder, vi presenterar dessa muntligt

Vi ser på nyheter och tränar hör- och läsförståelse.

Här gör vi även dignosmaterial från Skolverkets bedömningsportal- a place I like, gamla nationella prov och arbetar i boken Tummen Upp diagnosmaterial för åk 6

 

Week 50-51, Theme 5, Christmas and traditions

Vi gör ett kort arbetsområde om hur vi firar jul och andra högtider runt om i världen.

Här gör vi även dignosmaterial från Skolverkets bedömningsportal- a place I like, gamla nationella prov och arbetar i boken Tummen Upp diagnosmaterial

 

Vårterminen

Week 2- 6, Theme 1, Poetry, feelings and emotions (might be changed)

vi kör ett tematiskt arbete parallellt med svenskans poetiska texter och arbetar även med deta område i bildundervisningen i samband med all hjärtans dag, Valentines day.  

Vi läser och lyssnar på poesi och sångtexter och skriver och skapar egen poesi.

Vi tränar på olika ord för att uttrycka känslor och övar på att uttrycka dessa i tal och skrift.

 

Week 6- 11 (not week 9) Theme 2, Dreams, future and growth mindset (might be changed)

Vi pratar framtid och drömmar och arbetar parallellt med detta och besök från Studie och yrkesvägledaren. 

Vi fokuserar också på ett growth mindset, gör ett forskningsprojekt där vi läser, skriver och presenterar muntligt. 

 

Week 12-13 Theme 3, Easter

 

Week 15- Theme 4, English speaking countries (might be changed)

Vi arbetar i ett tematsikt arbete om engelskspråkiga länder där vi arbetar enskilt, samt i grupp

Vi skriver, läser massor och presenterar vårt land muntligt. 

Matriser

En
Engelska

Rubrik 1

Kunskapskrav F
Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Hörförståelse
Eleven klarar inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förståelse i skrift
Eleven klarar inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven klarar inte kunskapskraven
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven klarar inte kunskapskraven
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven klarar inte kunskapskraven
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Eleven klarar inte kunskapskraven
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven klarar inte kunskapskraven
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven klarar inte kunskapskraven
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven klarar inte kunskapskraven
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven klarar inte kunskapskraven
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven klarar inte kunskapskraven
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven klarar inte kunskapskraven
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: