👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-06-17 10:56 i 99 BUF Kristianstad
Argumenterande text utifrån Zick Zack
Grundskola 5 Svenska
Några veckor framöver ska vi arbeta med texttypen ffsdfsd argumenterande text som syftar till att framföra sin åsikt på ett sätt som övertygar läsaren. Vi kommer göra ett integrerat arbete med samhällskunskapen där texten kommer att handla om sådant eleverna arbetar med där, nämligen beslutsfattande och politiska idéer. Arbetet avslutas med att eleverna skriver en egen argumenterande text.

Innehåll

Argumenterande texter är avsedda att påverka oss och vi hittar dem oftast i form insändare, debattinlägg, förslag eller motioner.
Eleverna kommer att få lära sig vad en insändare är och hur den är uppbyggd, använda typiska språkliga drag som är vanliga för texttypen som t.ex känsloladdat och övertygande språk. Arbetet kommer vara ämnesintegrerat med samhällskunskapen där eleverna arbetar med beslutsfattande och politiska idéer. Där kommer eleverna få lära sig mer om demokrati och hur man kan visa vad man tycker. Arbetet avslutas därför med att eleverna väljer ett ämne som de vill skriva om. sfsdfsdfsdfsdfsdfsd fdsfsd

fsdfsdf

fsdfsdf

fsdfs

fsdf

sdf

sdf

f

sdf

f

sd

Konkretiserade mål:

Under det här arbetsområdet ska du:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • lära dig vad en insändare är och hur den är uppbyggd
 • lära dig att använda textens språkliga drag som bl.a tar upp känsloladdat och övertygande språk
 • på egen hand kunna planera och skriva en insändare utifrån några ämnesval

Arbetssätt:

 • Steg 1: Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig att känna igen en insändare. De lär sig vad en insändare är, hur den är uppbyggt och vad den innehåller.
 • Steg 2: De arbetar med de språkliga dragen som används i en insändare  
 • Steg 3: De övar själva och tillsammans där de visar att de kan hur en insändare är uppbyggt och vad den innehåller.
 • Steg 4: De planerar och skriver en egen insändare.

Bedömning:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • använda textens struktur och uppbyggnad
 • använda de språkliga drag som är typiska för texttypen
 • använda språkets struktur

Uppgifter

 • Skriva text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Innehåll
En eller flera åsikter framgår Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna
En eller flera åsikter framgår relativt tydligt Ett eller flera argument stödjer åsikten/åsikterna
En eller flera åsikter framgår tydligt Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna
Struktur
Inledning - här framgår din åsikt Avslutning - här sammanfattar du din text
Texten har några delar ex. inledning, avslutning, styckeindelning
Texten har flera delar ex. inledning, avslutning, styckeindelning Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex. och , men, så att
Texten är sammanhängande och har delar ex. inledning, avslutning och styckeindelning Texten är uppbyggd med hjälp av flera sambandsord t ex. och , men, så att
Språk
Ordvalet uppvisar viss variation Meningsbyggnaden används med viss säkerhet
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad
Ordvalet är varierat och passar uppgiften Meningsbyggnaden är fungerande och varierad
Skrivregler
Stavfel finns men de stör inte förståelsen Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen Stor/liten bokstav och punkt samt andra skiljetecken används med relativt god säkerhet
Få stavfel finns Stor/liten bokstav och punkt samt andra skiljetecken används med god säkerhet
Ny aspekt
Ny aspekt