Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Titanic (Join The Quest 6)

Skapad 2020-06-17 11:04 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
What happened to the ship Titanic? Where were they going? How many people died? What was it like to be a passenger, and what was the difference between those who had first class tickets and third class tickets? What did they say about the ship? We will also read about the Indian film industry called Bollywood.

Innehåll

Arbetsområdets innehåll

 

Listen and read: understand songs, fiction and non-fiction, interviews, film review

Speak and write: act out dialogue, biographical poem

Language work: use direct and reported speech, conjugate verbs

Culture: learn about the history of the Titanic and Titanic Belfast centre, Bollywood

 

Förväntat resultat

Efter arbetet med detta kapitel förväntas du kunna:

-         -  lyssna och förstå talad engelska

-         - läsa en text och kunna översätta den till svenska

-         - skriva enkla svar på frågor om texterna

-         - diskutera texterna muntligt med dina kamrater och lärare

-         - använda dig av direkt och indirekt tal

-         - böja verb i presens, preteritum, perfekt och pluskvamperfekt

 

 

Du bedöms genom:

-         - muntligt och skriftligt deltagande under lektionerna

-         - skriftliga inlämningsuppgifter

-         - diagnoser/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 6

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna och förstå
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa och förstå
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av några olika strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av flera olika strategier för lyssnande och läsning.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig muntligt
Når ännu inte kunskapskraven
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Når ännu inte kunskapskraven
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Når ännu inte kunskapskraven
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Strategier
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan välja och använda någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: