Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, årskurs 5

Skapad 2020-06-17 11:15 i Skulltorps skola Partille
Idrott och hälsa åk 5
Grundskola 5
I undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen. 

Innehåll

Idrott och hälsa

 • Rörelse
 • Hälsa och livsstil
 • Friluftsliv och utevistelse
 • Simning

Vad ska vi lära oss?

Vi kommer att träna på de olika grovmotoriska grundformerna.

Vi kommer att träna på att medverka i olika lekar och spel och dess regler.

Vi kommer att träna på att röra oss i takt till musik.

Vi kommer att prata och lära oss om varför det är viktigt att röra på sig, sova ordentligt och äta varierat för att må bra.

Vi kommer att prata och lära oss om allemansrätten.

Vi kommer att träna på att läsa av kartor, enkla karttecken samt orientera i närmiljön.

Vi kommer att prata och lära oss om vistelse och livräddning på is.

Vi kommer att träna på att vistas i vatten och att simma i mag- och ryggläge.

 

Hur skall vi göra?

Rörelse

 • Aktiviteter, lekar och banor där de grovmotoriska grundformerna tränas. D.v.s. springa, hoppa, balansera m.m.
 • Bollbehandling - Vi tränar på att studsa, kasta, fånga både enskilt, tillsammans med varandra, i banor och i lekar.
 • Vi pratar om regler i lekar och spel och säkerhet i samband med olika redskap.

 • Lekar och spel med och utan boll där vi tränar samarbete och lär regler.

 • Rörelser i takt till musik.

Hälsa och livsstil

 • Vi pratar och lär om hälsa och varför det är viktigt att röra på sig, sova tillräckligt mycket och äta ordentligt.

Friluftsliv och utevistelse

 • Vi tittar på film om allemansrätten.
 • Vi pratar om allemansrätten så att vi vet vad som gäller när vi är ute i naturen.
 • Tipspromenad om allemansrätten.
 • Vi ska lära oss några karttecken.

 • Vi ska träna på väderstrecken.
 • Vi ska träna på att passa kartan samt hålla kartan med tumgreppet.

 • Vi övar på stjärnorientering och orientering i närmiljön.

 • Vi tittar på en film om säkerhet och livräddning på is samt simulerar farliga situationer (i idrottshallen) och tränar på hur du ska göra för att förebygga farliga situationer och hur du ska göra om isen går sönder och du hamnar i vattnet. 

Simning

Vi kommer att göra ett simtest och ett tekniktest. Vid behov kommer vi att gå upp till simhallen kontinuerligt under läsåret.

När?

Läsåret 2020/2021

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor & intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska delta aktivt på lektionerna.

Du ska kunna samtala om grunderna i allemansrätten.

Du ska kunna enkla lekar och spel och dess regler.

Du ska kunna anpassa dina rörelser till lekar och spel.

Du ska kunna använda dig av de olika motoriska grundformerna.

Du ska kunna röra dig i takt till musik.

Du ska kunna några enkla grunder i vad som behövs för att leva hälsosamt.

Du ska kunna grunderna i hur du förebygger olyckor på is samt grunderna i hur du tar dig upp eller hjälper andra som gått igenom isen.

Du ska kunna passa en karta samt hålla den med tumgreppet.

Du ska kunna orientera i enkla och kända miljöer.

Du ska göra sim- och teknikprov och kunna simma 200 m. varav 50 m. på rygg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  1-6
 • Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  IDH  1-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp
  IDH  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.
  IDH  E 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
  IDH  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  E 6
 • Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: