Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rätt till ett bra liv

Skapad 2020-06-17 12:44 i Jonsereds skola Partille
Grundskola F – 3 Matematik Svenska SO (år 1-3)
Det finns mer än 7 miljarder människor på jorden. Ändå finns det inte två likadana! Ingen ser likadan ut eller tänker precis lika som någon annan. Men alla människor är mycket värda och har rätt till ett bra liv.

Innehåll

Pedagogisk planering för Rätt till ett bra liv

 

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska:

 

-reflektera över vad demokrati betyder och innebär utifrån deras vardag och ett större samhällsperspektiv.

-reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Målen för temat är:

-att ha grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. 

- kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. 

-kunna beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

- eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

 

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 

- livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

-grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

-hur möten, t.ex. klassråd, organiseras och genomföras.

 

För att nå målen ska vi arbeta på olika sätt, till exempel:

 

-läsa och diskutera fakta om de olika delarna.

- titta på och jämföra bilder t.ex. klassrum i andra länder,. Skillnader och likheter?

- titta på filmer och diskutera/arbeta utifrån dessa.

- skapa ett eget parti och vara delaktig i ett val.

 

Så här kommer vi att bedöma ditt arbete (vad och på vilket sätt):

 

-att ha grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. - Visar du  genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

 

- kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Visar du genom att vara aktiva i våra diskussioner och övningar.

 

-kunna beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. - Visar du genom att vara aktiv i våra klassråd och fritidsmöten.

 

- kan berätta i grupp och lyssna på andra - Vi tittar på hur du gör under lektionerna.

 

- eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. - Visar du genom ditt arbete med ditt parti.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: