Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadens författare

Skapad 2020-06-17 13:19 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 2 Svenska
Varje månad fördjupar vi oss i en känd barnboksförfattare.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:¨¨

 • läsa och analysera skönlitteraturen och andra texter för olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se exakta kunskapskrav längre ner i planeringen

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 •  I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Vad ska vi göra? (CentraIt innehåll)

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 •  Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk
  .

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)

Under kommande veckan vi att arbeta med temat genom:

 • Presentera en känd barnboksförfattare varje månad.
 • Diskussioner i klassen.
 • Högläsning. 

 

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Aktivt delta i klassrumsdiskussioner och övningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: